Zmiana płci na zawsze pozostanie w aktach

Codzienne dołącz do dyskusji (1) 20.01.2016
Zmiana płci na zawsze pozostanie w aktach

Cezary Adamczyk

Kwestia zmiany płci i łączące się z tym zagadnienia prawne budzą często silne emocje. Jednym z zagadnień związanych ze zmianą płci jest zmiana treści aktów stanu cywilnego. 

W jednym z postanowień Sąd Najwyższy odniósł się, na pierwszy rzut oka do kwestii stanowiącej wyłącznie niuans, jednakże w praktyce zagadnienie to ma istotne znaczenie dla możliwości ustalenia pierwotnej płci biologicznej.

Historia zmiany płci

Zmiana płci biologicznej w drodze zabiegu medycznego w ocenie autora niniejszego postu ma nie jedynie wpływ na osobę, która płeć zmienia ale również na osoby w jej otoczeniu. W pewnym uproszczeniu, przyszły partner seksualny osoby, która zmieniła płeć może być zainteresowany informacją odnośnie tego czy dana osoba jest biologicznie mężczyzną czy kobietą.  Przy tym nie jest moim zamiarem nikogo urazić, przez zwrot płeć biologiczna rozumiem tę płeć z którą dana osoba się urodziła.

Jak się wydaje również zawierając związek małżeński, dla współmałżonka kwestia ta jest istotna choćby z tego względu, że (zgodnie z wiedzą autora postu) osoby, które zmieniły płeć nie mogą przyczynić się do poczęcia dziecka (urodzić dziecka/zapłodnić kobietę).

Przedmiotowe być może stało się przyczynkiem – obok wyraźnych przepisów prawa w tym zakresie – do wydania przez Sąd Najwyższy postanowienie z dnia 28 maja 2014 r. I CSK 394/13 zgodnie z którym ,,Zmiana płci w wyniku zabiegu medycznego nie uzasadnia sporządzenia nowego aktu urodzenia; zmianę tę ujawnia się we wzmiance dodatkowej”. Sąd zauważył bowiem, że jest oczywiste, że skarżący składając wniosek o sporządzenia nowego aktu urodzenia zmierzał do zatarcia zmiany swojej płci, dokonanej zabiegiem medycznym. Taki też skutek miałoby sporządzenie nowego aktu urodzenia.

SN zauważył również, że w chwili obecnej wydał swe rozstrzygnięcie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i to do ustawodawcy należy ewentualna zmiana tego stanu. W tym miejscu można również wspomnieć o nie przyjęciu przez Sejm ustawy o uzgodnieniu płci.

Jeśli chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika w powyższym lub też innym zakresie, to z redakcją Bezprawnik.pl współpracuje zespół prawników specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.

Fot. tytułowa: Shutterstock