Aż 92% skontrolowanych przedsiębiorstw paliło śmieciami. Kara? Bardzo wysoka – mandat w wysokości 500 złotych

Środowisko Zbrodnia i kara Dołącz do dyskusji (261)
Aż 92% skontrolowanych przedsiębiorstw paliło śmieciami. Kara? Bardzo wysoka – mandat w wysokości 500 złotych

Portal „ŚwiatOZE” informuje, że małopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska skontrolował kilkudziesięciu przedsiębiorców. Wyniki kontroli są zatrważające – prawie wszyscy palą śmieciami. To jednak nie koniec szokujących informacji: za zatruwanie środowiska nie grozi prawie nic.

Kara za palenie śmieciami

Małopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, realizując specjalny – pilotażowy – program, poprosił mieszkańców województwa o wskazanie przedsiębiorstw, które – w ich odczuciu – najbardziej przyczyniają się do zatruwania środowiska. Wskazano kilkadziesiąt zakładów.

Niestety, na 78 palenisk w zakładach, aż w 52 przypadkach stwierdzono spalanie śmieci na dużą skalę, a w 20 przypadkach – na nieco mniejszą. Jedynie 6 skontrolowanych palenisk wolnych było od pozostałości po paleniu śmieciami.

Jak wyjaśnia Paweł Ciećko, Główny Inspektor Ochrony Środowiska:

Jesteśmy nieugięci, jeśli chodzi o kontrole w terenie. Na podstawie naszych badań dostarczamy wszystkim samorządom narzędzi do walki o powietrze, współpracujemy z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla. Zachęcamy samorządy, by wdrażać te działania u siebie i badać, co wykaże, czy spalane są odpady w małych i średnich przedsiębiorstwach

Działania są jak najbardziej słuszne – i chociaż fakt, że 92% kontrolowanych przedsiębiorców pali śmieciami nikogo chyba nie zdziwi – trzeba zwrócić uwagę na (nie)wysokość kar.

Kara za palenie śmieciami jest śmiesznie niska

Artykuł 191 ustawy o odpadach określa, że za spalanie śmieci jest wykroczeniem, za które grozi grzywna od 20 do 5000 złotych. Jeżeli ukaranie następuje w drodze postępowania mandatowego, kara może wynosić do 500 złotych mandatu. Jeżeli uprawiony do ukarania uzna, że mandat jest niewystarczający, może złożyć wniosek o ukaranie do sądu.

W praktyce kary za zatruwanie środowiska są śmiesznie niskie. Źródłowy serwis wskazuje, że wysokość kar nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w całym 2019 roku to w sumie 420 tys. zł. W 2018 roku było to znacznie mniej, bo 170 tys., a w 2017 – jedynie 20 tys. zł. To bardzo mało, na co składa się nie tylko wciąż niewielka liczba kontroli, ale – przede wszystkim – wysokość kar.

Warto dla porównania przypomnieć, że za dopuszczenie pracownika w niedzielę do pracy w handlu grozi – dla porównania – do 100 000 złotych grzywny. Nie da się ukryć, że kary, które wymierza się przedsiębiorcom z tytułu wykroczeń – pomijając wykroczenia skarbowe – są z reguły zatrważająco niskie i przede wszystkim zupełnie nierozsądnie skonstruowane.

Sytuacja wymaga uzdrowienia, za czym musiałaby iść gruntowna reforma jeżeli chodzi o przepisy prawa. Kompletne przebudowanie prawa wykroczeń w takim kierunku, by móc efektywnie karać przedsiębiorców, tj. surowiej, niż podmiot, który działalności gospodarczej nie prowadzi, powinno kiedyś nastąpić.