Kto powinien remontować mieszkanie – wynajmujący czy najemca?

Nieruchomości Dołącz do dyskusji
Kto powinien remontować mieszkanie – wynajmujący czy najemca?

W dobie rosnącej popularności wynajmu nieruchomości wiele osób stoi przed dylematem, kto powinien odpowiadać za remont mieszkania. Czy to najemca, który na co dzień korzysta z lokalu, czy wynajmujący jako właściciel nieruchomości?

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, to wynajmujący jest odpowiedzialny za utrzymanie rzeczy wynajętej w stanie zdatnym do użytku określonego w umowie. W praktyce oznacza to, że wynajmujący jest zobowiązany do przeprowadzenia wszelkich niezbędnych napraw głównych i remontów w nieruchomości.

Natomiast najemca odpowiada za bieżące naprawy, które są konieczne z powodu normalnego zużycia rzeczy. To oznacza, że drobne naprawy, takie jak wymiana uszczelki w kranie czy naprawa zepsutej szafki, należą do obowiązków najemcy.

Czym jest remont, gdy rozmawiamy o wynajmie?

W praktyce, różnice pomiędzy naprawami głównymi a bieżącymi mogą prowadzić do sporów. Polskie sądy, rozstrzygając tego typu kwestie, przyglądają się charakterowi napraw oraz okolicznościom ich przeprowadzenia. W jednym z orzeczeń Sądu Najwyższego podkreślono, że wynajmujący nie może przerzucić na najemcę obowiązku przeprowadzenia remontu kapitalnego, chyba że obie strony postanowią inaczej w umowie najmu.

W innych przypadkach sądy rozstrzygały, że jeśli uszkodzenie wynikło z winy najemcy (np. poprzez nieodpowiednie użytkowanie), to to on ponosi koszty naprawy, nawet jeśli byłyby to naprawy o charakterze głównym.

Chociaż kwestia remontów mieszkania jest głównie uregulowana na poziomie krajowym, warto zwrócić uwagę na orzecznictwo TSUE dotyczące ochrony praw konsumentów. W niektórych przypadkach, gdy umowa najmu jest uważana za umowę konsumencką, wynajmujący jako przedsiębiorca mógłby być zobowiązany do zapewnienia wyższego standardu ochrony najemcy. Niemniej jednak, konkretna kwestia remontów mieszkania nie była przedmiotem znanych mi rozstrzygnięć TSUE.

Umowa najmu jest kluczowa

Aby uniknąć nieporozumień i konfliktów, zaleca się jasne określenie w umowie najmu, które naprawy są obowiązkiem wynajmującego, a które najemcy. Dobrą praktyką jest także sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego przy rozpoczęciu najmu, który dokładnie opisuje stan mieszkania. Dzięki temu ewentualne uszkodzenia będą łatwiej przypisać do odpowiedniej strony.

Podstawowe zasady dotyczące odpowiedzialności za remont mieszkania są jasne: wynajmujący odpowiada za remonty główne, a najemca za naprawy bieżące. Niemniej jednak, szczegóły mogą różnić się w zależności od postanowień umowy najmu oraz okoliczności konkretnego przypadku. Dlatego zawsze warto dokładnie czytać umowę oraz znać swoje prawa i obowiązki.