Sprzedawcy muszą się mieć na baczności. Będzie łatwiej dostać mandat

Firma Podatki Zbrodnia i kara Dołącz do dyskusji (14)
Sprzedawcy muszą się mieć na baczności. Będzie łatwiej dostać mandat

Już wkrótce zarówno Inspekcja Handlowa jak i straż gminna otrzymają nowe uprawnienia. Na baczności muszą się mieć zwłaszcza sprzedawcy. Będzie łatwiej otrzymać mandat za niewystawienie paragonu fiskalnego.

Będzie łatwiej otrzymać mandat za niewystawienie paragonu

Szykują się zmiany w Kodeksie karnym skarbowym – jak informuje prawo.pl, w wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowane zostały ogólne założenia nowelizacji ustawy. Wszystko wskazuje na to, że zmiany miałyby zostać przyjęte jeszcze w tym roku.

Jaki jest ich cel? Zgodnie z zapowiedziami już z zeszłego roku, rządzący chcą zwiększyć nieuchronność wykrycia nieprawidłowości. Aby to było możliwe, rząd chce poszerzyć katalog organów, które mogą w trybie mandatowym prowadzić sprawy dotyczące czynów o mniejszej społecznej szkodliwości. Mowa o wykroczeniach skarbowych – czyli np. paserstwie wyrobami akcyzowymi (które podlegają obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy) czy o nieewidencjonowaniu obrotu. W tym przypadku mowa przede wszystkim o prowadzeniu sprzedaży z pominięciem kasy fiskalnej czy o niewydawaniu paragonów. Co ciekawe – i to akurat zmiana korzystna dla wielu małych przedsiębiorców – rządowi zależy też na wyrównaniu szans firm przestrzegających przepisów w konfrontacji z tymi, które tego nie robią. Ma w tym pomóc uszczelnienie systemu kontroli i zaostrzenie konsekwencji dla firm, które mają problem z przestrzeganiem przepisów.

Aby to wszystko było jednak możliwe – i by częściej karać sprawców wykroczeń skarbowych – rząd chce nadać uprawnienia do wystawiania mandatów karnych skarbowych nowym podmiotom. Chodzi o Inspekcję Handlową i straż gminną. Jeśli nowelizacja Kodeksu karnego skarbowego wejdzie w życie w projektowanym kształcie, będzie zatem można łatwiej dostać mandat za niewystawienie paragonu czy za paserstwo nieoznaczonymi wyrobami akcyzowymi.

Możliwe będzie nawet cofnięcie zezwolenia na handel alkoholem

Co więcej, mandat to nie jedyna konsekwencja, jaka może spotkać sprzedawcę łamiącego przepisy. Nowelizacja Kodeksu karnego skarbowego zakłada również wprowadzenie dodatkowej sankcji administracyjnej w postaci cofnięcia zezwolenia na handel alkoholem. Taka konsekwencja mogłaby spotkać przedsiębiorcę, który dopuścił się recydywy sprzedaży wyrobów alkoholowych z pominięciem kasy rejestrującej czy niewydaniem paragonu. To zresztą nadal nie wszystko. Rząd chce też wprowadzić surowsze sankcje za zmianę przeznaczenia wyrobu akcyzowego niezgodnie z prawem. Przykładem może być wykorzystywanie oleju opałowego do napędu pojazdów samochodowych przy świadczeniu usług transportowych.

Niewątpliwie planowane zmiany pokazują, że rządzący chcą skuteczniej walczyć z nieuczciwymi przedsiębiorcami. Wcześniejsze pomysły (np. w postaci loterii paragonowej) najwidoczniej nie okazały się tak skuteczne, jak oczekiwał tego rząd. Wystawianie mandatów przez Inspekcję Handlową i straż gminną może za to wymusić na sprzedawcach ewidencjonowanie obrotu zgodnie z prawem i przestrzeganie pozostałych przepisów.