Niedługo umowy o pracę szybciej przejdą na czas nieokreślony

Praca dołącz do dyskusji (2) 10.11.2015
Niedługo umowy o pracę szybciej przejdą na czas nieokreślony

Michał Grązka

Wkrótce zmienia się kodeks pracy. Omawiamy kiedy umowa o pracę automatycznie zmienia się w obowiązującą na czas nieokreślony.

Rodzaj zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę jest pożądany, zwłaszcza przez pracujących na tzw. śmieciówkach. Jednak i to porozumienie dzieli się na „lepsze i gorsze” – na czas określony i nieokreślony. Ta druga opcja daje m.in. większe szanse na kredyt, stabilność zatrudnienia i różnice w okresie wypowiedzenia.

Już wkrótce, 22 lutego 2016 wejdą w życie nowe postanowienia zawarte w kodeksie pracy. Ustalają one nowe granice w zatrudnianiu na czas określony. W myśl nowego art. 251 umowa automatycznie przechodzi na czas nieokreślony po upływie 33 miesięcy lub po zakończeniu trzeciej tego typu umowy.

Istotny jest fakt, że tylko jeden z tych warunków musi być spełniony, co działa na korzyść pracownika. Jeśli więc otrzymuje on dwie umowy na czas określony, z czego każdą na 24 miesiące, już w 10-tym miesiącu trwania drugiej z nich, forma zatrudnienia automatycznie otrzyma nieokreślony czas obowiązywania. Podobnie, nawet jeśli kolejne kontrakty trwały jedynie pół roku, już czwarty z nich staje się korzystniejszy dla pracownika.

Istnieją jednak pewne ograniczenia. Nowe przepisy nie dotyczą kilku konkretnych sytuacji, w których zatrudnienie na czas określony jest uzasadnione i nie ulega automatycznej zmianie:

§ 4. Przepisu § 1 nie stosuje się do umów o pracę zawartych na czas określony:
1) w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
2) w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
3) w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
4) w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie
– jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

Problemy z prawem pracy, potrzebujesz pomocy prawnika? Z redakcją Bezprawnik.pl współpracuje zespół prawników specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.