Co zrobić gdy otrzymałem niezasadne wezwanie do zapłaty?

Firma Dołącz do dyskusji (43)
Co zrobić gdy otrzymałem niezasadne wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty, jest prawdopodobnie jednym z najczęstszych typów pism wymienianych pomiędzy przedsiębiorcami. Co zrobić w sytuacji, gdy je otrzymaliśmy? Jakie wezwanie do zasady należy uznać za niezasadne?

Chociaż zakładam, że wiedza czym w zasadzie jest wezwanie do zasady jest dość powszechna, to tylko przypomnę, że to nic innego niż pismo ponaglające dłużnika do spłaty długu. Przedsiębiorcy bardzo często wysyłają wezwania, których celem jest po prostu przypomnienie o istniejącym zobowiązaniu. Wezwaniu do zapłaty można również przypisać funkcję przedsądowej próby rozwiązania sporu. Jak jednak powinniśmy się zachować w sytuacji, gdy otrzymamy wezwanie do zapłaty które naszym zdaniem jest niezasadne?

Niezasadne wezwanie do zapłaty

Cóż, za niezasadne możemy uznać wezwanie, które:

  1. Jest naszym zdaniem niezasadne – gdyż jako przedsiębiorca jestem przekonany, że prawidłowo realizuje przedmiot umowy, zatem wezwanie traktuje jako bezprzedmiotowe;
  2. Wskazana została błędna kwota długu – przykładowo, jesteśmy dłużni 750 zł, a wierzyciel wezwał nas do zwrotu 75.000 zł;
  3. Zostało wysłane przez nadawcę którego nie znamy. Jesteśmy pewni, że z autorem pisma nie łączył nas nigdy jakikolwiek stosunek zobowiązaniowy, lub zwyczajnie nadawca nie ma w stosunku do nas jakichkolwiek roszczeń;

Zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku przedmiotowe wezwania możemy uznać za niezasadne. Możemy zadecydować, czy chcemy na nie odpowiedzieć, czy też zignorować. W sytuacji, gdy zdecydujemy się na replikę będziemy mogli przedstawić drugiej stronie własne stanowisko. Jeśli sytuacja dotyczy należności, które naszym zdaniem zostały uregulowane wcześniej możemy załączyć potwierdzenie wykonania przelewów, faktury czy inne dokumenty księgowe. Powinniśmy starać się wykazać, iż roszczenie jest bezprzedmiotowe. W innym przypadku nasz domniemany wierzyciel po zignorowaniu wysłanego przez niego wezwania może skierować się do sądu. Co może wiązać się z dodatkowym stresem, poświęconym czasem oraz pieniędzmi. Jeśli oczywiście mamy rację, a wierzyciel nie zdoła wykazać podstaw swojego roszczenia przed sądem, wówczas otrzymamy zwrot postępowania.

Jeżeli wezwanie było niezasadne, gdyż nie znamy drugiej strony, to również replika wydaje się być lepszym rozwiązaniem. Ponownie – nie będziemy ciągani po sądach, oszczędzimy swój czas i nade wszystko zdrowie,