Zmiany w zasadach odbywania obowiązkowej kwarantanny. Koniec z 14-dniową izolacją, przynajmniej teoretycznie

Zdrowie Dołącz do dyskusji (322)
Zmiany w zasadach odbywania obowiązkowej kwarantanny. Koniec z 14-dniową izolacją, przynajmniej teoretycznie

Nie będzie już obowiązkowej dwutygodniowej kwarantanny. Wczoraj ogłoszono nowy projekt rozporządzenia, zgodnie z którym na kwarantannie będziemy przebywać tylko do czasu uzyskania negatywnego wyniku testu na COVID-19. 

Obowiązkowa kwarantanna, do kiedy?

17 czerwca na stronie RCL pojawił się projekt zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny, lub nadzoru epidemiologicznego. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami osoby z podejrzeniem zarażenia kierowane były na obowiązkową 14-dniową kwarantanne. Oznaczało to, że miały one przez dwa tygodnie przebywać w odosobnieniu, niezależnie od tego, czy miały objawy, czy też nie. Wiele osób krytykowało takie rozwiązanie. Koszty nadzoru nad przebywającymi w izolacji przekraczały znacznie koszt wykonania badania na obecność wirusa. Do tego dochodziło wypłacanie świadczenia z tytułu kwarantanny, które przysługiwało ubezpieczonym.

Na szczęście ma się to zmienić. W życie wchodzi zmiana przepisów, zgodnie z którą kwarantanna ma trwać do czasu uzyskania negatywnego wyniku test na COVID-19.

Okres obowiązkowej kwarantanny w przypadku choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) trwa do czasu  uzyskana ujemnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, nie dłużej jednak niż 14 dni licząc od dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia albo styczności.

Jeżeli więc osoba przebywająca na obowiązkowej kwarantannie, uzyska negatywny wynik testu zostanie automatycznie zwolniona z kwarantanny.

To dobra wiadomość, w szczególności dla osób wracających z podróży. Otwarcie granic bez kwarantanny nastąpiło jak na razie tylko dla pewnej grupy państw europejskich. Treść przepisu wskazuje również na to, że nie będzie już konieczności, uzyskania dwóch negatywnych wyników testu. Takie rozwiązania powodowały pewne absurdy. Osoby, które takiego wyniku nie mogły uzyskać, czyli np. pierwszy był negatywny, ale drugi niejednoznaczny przebywały w izolacji nawet miesiąc.

Co z osobami, które w tym momencie odbywają kwarantanne?

Zmiany w przepisach obejmą również osoby, które przebywają na kwarantannie. Osoby, które uzyskała ujemny wynik testu przed wejściem w życie rozporządzenia, będą jej poddane do dnia następującego po dniu wejścia w życie zmian.

Przepisy wejdą w życie dzień po ogłoszeniu projektu. Akt został dzisiaj skierowany do ogłoszenia.