Rosną nie tylko raty kredytów, ale też odsetki od zaległości podatkowych. Przedsiębiorcy muszą na to uważać

Firma Podatki Dołącz do dyskusji
Rosną nie tylko raty kredytów, ale też odsetki od zaległości podatkowych. Przedsiębiorcy muszą na to uważać

Zaległości podatkowe mogą zdarzyć się każdemu. Czasem wynikają one z problemów finansowych, a czasem z roztargnienia. Odsetki od zaległości podatkowych rosną wraz z podnoszeniem stóp procentowych, dlatego ich wysokość w 2022 roku może być zaskakująca dla wielu.

W sytuacji, kiedy podatek nie jest zapłacony w terminie, to do kwoty zaległości podatnik powinien dodać też odsetki, jakie są należne skarbowi państwa. Ich wielkość każdy musi wyliczyć samemu. Wysokość jest uzależniona od stóp procentowych, dlatego wraz z ich podwyżkami, przedsiębiorcy zapłacą więcej za ewentualne niedopłaty podatków.

Odsetki od zaległości podatkowych rosną przez wyższe stopy procentowe. Już są ponad dwa razy wyższe niż na początku roku

Od 9 września 2022 roku podstawowa stopa procentowa dla odsetek od zaległości podatkowych wynosi 16,50%. To aż dwa razy więcej niż na początku roku, kiedy to do wyliczeń należało przyjąć stopę procentową w wysokości 8%.

To przekłada się bardzo mocno na kwotę zaległości podatkowej. Przykładowo, dla zaległości w wysokości 10 000 złotych, spóźnienie się z zapłatą o 20 dni, na początku roku, kiedy stopy procentowe były niskie, kosztowało podatnika 39 złotych. Obecnie takie spóźnienie oznacza, że do kwoty zaległości należy doliczyć nawet 95 złotych. To aż o 56 złotych więcej.

Wielu podatników wie, że nie każdą kwotę odsetek trzeba opłacać. Jeżeli wysokość wyliczonych odsetek wyniesie mniej niż 8,70 złotych, to nie trzeba ich uiszczać. Wyższe stopy procentowe sprawiają natomiast, że dużo szybciej przekroczony zostanie ten limit. Wielu przedsiębiorców nie przejmowało się często tym, że opłacą swoją zaległość podatkową, kilka dni później niż powinni. Teraz trzeba pilnować się bardziej, ponieważ może się okazać, że po czterech lub pięciu dniach od minięcia terminu płatności, już muszą zostać naliczone odsetki.

Każdy sam może policzyć, ile wyniosą go odsetki od zaległości podatkowych. Można też jednak użyć kalkulatora

Kwotę odsetek wylicza się z bardzo prostego wzoru. Wystarczy wysokość zaległości podatkowej pomnożyć przez liczbę dni zwłoki, a następnie przez stawkę stopy procentowej. Tak otrzymaną kwotę należy podzielić przez liczbę dni w roku i otrzymamy wysokość odsetek.

Przykładowo: Podatnik spóźnił się z płatnością podatku w wysokości 15 000 zł o 30 dni. Stopa procentowa wynosi 16,5%. Wysokość odsetek wyniesie:

15 000 zaległości x 30 dni x 16,5% / 365 dni w roku = 203,42 złote odsetek
Taką kwotę należy zaokrąglić do pełnych złotych, czyli do przelewu podatkowego należy dodać 203 złote odsetek.

Problemem może być natomiast liczenie kwoty odsetek w takich latach jak rok 2022, gdzie wysokość stawki podatkowej zmieniała się już kilkukrotnie. Wtedy najlepiej posłużyć się jakimś kalkulatorem. Jeden z nich oferuje samo Ministerstwo Finansów. Dostępny jest on na portalu podatki.gov.pl.

Inną metodą, by poprawnie wyliczyć odsetki jest telefon do Urzędu Skarbowego, któremu podlegamy. Urzędnicy zazwyczaj dość chętnie poinformują nas, o ile więcej musimy zapłacić, by nie mieć zaległości podatkowych. Warto bowiem pamiętać, że Urząd najpierw rozliczy wymagane odsetki, a dopiero później resztę kwoty przeniesie na rozliczenie podatków. Kilka złotych niedopłaty przez źle policzone odsetki może oznaczać, że będziemy mieli zaległość podatkową, co na przykład utrudni nam otrzymanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, jeżeli będziemy takie potrzebować.

Koszty egzekucji albo odsetki nie mogą zostać wliczone w koszty

Odsetki podatkowe, chociaż jak najbardziej dotyczą prowadzonej działalności gospodarczej, nie mogą być wliczane w koszty uzyskania przychodu i tym samym pomniejszać podstawy do opodatkowania.

Podobnie jest z kwotami egzekucji, jakimi obciążony może być przedsiębiorca, który dłużej zalega z jakimś podatkiem. W sytuacji, gdy Urząd Skarbowy sam upomni się o pieniądze, co będzie oznaczało dodatkowe koszty np. bankowe, to żadna z tych kwot nie będzie mogła zostać ujęta jako koszt uzyskania przychodu w ramach działalności gospodarczej.