UOKiK przyjrzy się zasadom działania parkingów przy Biedronce i Aldi. Zastrzeżenia budzą wysokie opłaty i brak jasnych regulaminów

Gorące tematy Zakupy dołącz do dyskusji (147) 24.02.2020
UOKiK przyjrzy się zasadom działania parkingów przy Biedronce i Aldi. Zastrzeżenia budzą wysokie opłaty i brak jasnych regulaminów

Justyna Bieniek

Problem z rozpatrzeniem reklamacji, niejasne zasady obowiązujące na parkingach i wysokie opłaty wzbudziły zainteresowanie UOKiK. Urząd przyjrzy się zasadą obowiązującym na parkingach przy sklepach Biedronka i Aldi. Do Urzędu trafiały liczne skargi konsumentów, którzy zwracali uwagę na problemy przy korzystaniu z przysklepowych parkingów.

Mandat za brak biletu na parkingu przy Biedronce

Od dłuższego czasu czytelnicy Bezprawnika sygnalizowali liczne problemy z korzystaniem z parkingów znajdujących się przy Biedronce. Niejasne zasady i odbywający się na granicy prawa proceder pobierani opłat i wystawiania „mandatów” opisałam w artykule: Jak anulować mandat z Biedronki.

Sprawa zatoczyła coraz szersze kręgi i w końcu trafiła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jak poinformował dzisiaj Urząd w sprawie działania parkingów przy sklepach Biedronka i Aldi zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające. W ubiegłym roku do UOKiK wpłynęło ponad sto sygnałów od konsumentów i rzeczników konsumentów, w których informowali oni o niejasnych praktykach zarządcy parkingów.

W większości przypadków parkingami zarządza spółka TD System. Zgodnie z ustalonymi zasadami klientom sklepów przysługiwało 60 lub 90 minut darmowego postoju. Pod warunkiem, że wcześniej pobrali oni bilet i umieścili go za szybą samochodu. Brak biletu skutkował nałożeniem kary pieniężnej w wysokości 90 lub 150 zł.

Wielu klientów zwraca uwagę na nieuczciwość działania firmy. Nagminnie dochodziło do sytuacji w której „mandat” został wystawiony w czasie, kiedy klient pobierał bilet. Dodatkowo oznakowanie parkingu i same zasady korzystania z niego były dość niejasne. Klienci sygnalizowali również problemy z rozpatrzeniem reklamacji. Firma odmawiała jej uznania pomimo przesłanego biletu i paragonu z zakupu.

Zasady korzystania z parkingu przy Biedronce wprowadzają w błąd

Zdaniem prezesa UOKiK taka działalność może być wprowadzaniem konsumentów w błąd. Działalność firm zarządzających parkingami zostanie zweryfikowana w prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym. Urząd przeanalizuje czy praktyka firmy nie narusza zbiorowych interesów konsumentów. Jeżeli okaże się, że firma TD System lub inna firma, która zarządza parkingami przy Biedronce i Aldi wzbudzi podejrzenie, wszczęte zostanie postępowanie właściwe.