Do kiedy pracodawca musi przesłać PIT-11 do urzędu skarbowego? Czy za opóźnienie grożą kary?

Firma Podatki Dołącz do dyskusji (43)
Do kiedy pracodawca musi przesłać PIT-11 do urzędu skarbowego? Czy za opóźnienie grożą kary?

Już tylko kilka dni zostało pracodawcom, aby przesłali do właściwych urzędów skarbowych druk PIT-11 swoich pracowników. Urzędnicy nie ułatwiają sprawy, kiedy na ostatnią chwilę modyfikują druk deklaracji. Za wysłanie dokumentu po terminie grożą surowe kary. Do kiedy trzeba przesłać PIT-11 do urzędu skarbowego?

Składanie deklaracji podatkowych z każdym rokiem staje się coraz łatwiejsze. Do tego stopnia, że od ubiegłego roku grupa niemal 20 milionów podatników nie musi w tym celu robić praktycznie nic. Wystarczy, że sprawdzi poprawność deklaracji, którą za nich sporządzi urząd skarbowy. Usługa Twój e-pit w ubiegłym roku zdała egzamin. Po lekkiej czkawce w pierwszych godzinach funkcjonowania systemu wszystko wróciło do normy. Urzędnicy nie odnotowali większych problemów. Wszystko wskazuje więc na to, że w tym roku obsługa deklaracji pójdzie równie łatwo, a nawet lepiej.

Sukces platformy w dużej mierze wynika z tego, że na pracodawcach wymuszono elektroniczną formę wysyłania druków PIT-11. W ubiegłym roku wywołało to niemałe zamieszanie. Wcześniej termin wysłania druków PIT-11 do urzędu skarbowego, jak i pracownikowi był ten sam, a więc do końca lutego. Dopiero w listopadzie 2018 zmieniono odpowiednie przepisy, które skróciły ten termin. Wszystko po to, żeby e-pit był gotowy do startu w połowie lutego.

Art. 42 ust. 1a ustanawia termin wysłania deklaracji PIT-11 do właściwego urzędu skarbowego na koniec stycznia. Później urzędnicy mają dwa tygodnie na wypełnienie deklaracji podatników, które ci będą musieli zaakceptować w usłudze Twój e-PIT. Ta, podobnie jak w ubiegłym roku, wystartuje 15 lutego.

W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru.

Do kiedy trzeba przesłać PIT-11 do urzędu skarbowego?

Obowiązki, które ustawodawca nakłada na pracodawców, nie są kompletne bez odpowiedniej motywacji. Tą jest oczywiście zagrożenie karą grzywny. Za uchybienia w składaniu deklaracji grożą wysokie kary, które wynikają z kodeksu karnego skarbowego.

Płatnik oraz podmiot, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, niepełniący funkcji płatnika, który wbrew obowiązkowi nie składa w terminie podatnikowi lub właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej lub informacji, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 powołanej ustawy,
podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.

Wysokość tej stawki jest ustalana każdorazowo przez sąd. Ustawa ustala jednak jej granice, która nie może być niższa nić 1/30 minimalnego wynagrodzenia. Jednocześnie nie może być wyższa niż jego czterystukrotność. Trzeba również pamiętać o tym, że elektroniczna forma wysyłania tych deklaracji sprawia, że urzędnicy błyskawicznie wiedzą, który przedsiębiorca uchybił temu terminowi. Lepiej więc nie zostawiać tej sprawy na ostatnią chwilę.

Niestety i w tej kwestii urzędnicy fiskusa nie są pomocni. Jak się okazuje, wielu przedsiębiorców narzeka na problemy z PIT-11. Chaos, który został spowodowany sprzecznymi wytycznymi Krajowej Administracji Skarbowej i Ministerstwa Finansów sprawił, że wysłane już deklaracje trzeba korygować. Zerowy PIT dla młodych wprowadził niemałe zamieszanie wśród urzędników. Deklaracja PIT-11 musi być wypełniona na aktualnym formularzu, który dopiero co uległ modyfikacji. Ostatnia jego wersja oznaczona jest numerem 25. Przed wysłaniem deklaracji warto sprawdzić ten numer, który jest widoczny w rogu każdej strony i umieszczony jest w nawiasie.