Młodzi pracownicy mogą nie dostać zwrotu nadpłaty podatku. Wszystko przez błędne objaśnienia KIS i wprowadzanie w błąd pracodawców

Gorące tematy Firma Podatki Dołącz do dyskusji (457)
Młodzi pracownicy mogą nie dostać zwrotu nadpłaty podatku. Wszystko przez błędne objaśnienia KIS i wprowadzanie w błąd pracodawców

Trwa zamieszanie wokół PIT-u 11. Pracodawcy muszą korygować PIT-y dla pracowników poniżej 26. roku życia, bo objaśnienia Krajowej Informacji Skarbowej okazały się błędne. Co gorsze, jeśli błędy nie zostaną poprawione, młodzi pracownicy korzystający z programu zerowy PIT dla młodych mogą nie otrzymać zwrotu nadpłaty podatku.

Problemy z PIT-11. Krajowa Informacja Skarbowa przekazywała błędne informacje

Płatnicy muszą przesłać informacje PIT-11 do urzędu skarbowego do 31 stycznia – należy ją sporządzić w najnowszej wersji 25. Część pracodawców już to zrobiła, ale teraz okazuje się, że być może będą musieli skorygować wysłane PIT-y dla pracowników poniżej 26. roku życia. Wszystko zależy od tego, czy wypełniali je zgodnie ze wskazówkami Krajowej Informacji Skarbowej, czy też nie. Okazuje się, że to, co przedsiębiorcom sugerowała KIS, nie pokrywało się z wykładnią Ministerstwa Finansów. Co gorsza, część przedsiębiorców będzie musiała skorygować PIT-y… już drugi raz. Niektórzy już za pierwszym razem wysłali informacje zgodnie z tym, co twierdziło Ministerstwo Finansów, potem jednak – po interpretacji KIS – skorygowali PIT-y i przesłali je ponownie. W takiej sytuacji muszą dokonać korekty jeszcze raz.

Czym grozi brak korekty PIT-ów?

Problemy z PIT-11 mogą odczuć nie tylko pracodawcy. Brak korekty informacji do US może grozić brakiem zwrotu nadpłaty podatku dla osób objętych programem zerowy PIT dla młodych. Aby pracownik dostał zwrot, PIT-11 musi zostać wypełniony w sposób poprawny.

Oczywiście problemy z PIT-11 dotyczą tych pracowników, którzy nie złożyli specjalnego oświadczenia, a tym samym – zgodzili się na zwrot nadpłaty podatku.

Jak należy ostatecznie wypełnić PIT-11 dla pracownika poniżej 26. roku życia?

Pracodawcy mogą zastanawiać się teraz, jak właściwie powinna wyglądać poprawna wersja informacji przekazywanej do US. Z instrukcji opublikowanej przez MF wynika, że płatnik wypełnia jedynie część E w druku PIT-11. Nie powinien natomiast wypełniać części G w druku (co sugerowała właśnie KIS). Część G wypełnia natomiast wtedy, gdy otrzymał od pracownika stosowne oświadczenie. Jeśli z kolei limit zwolnienia został przekroczony, pracodawca powinien wypełnić obie części w druku.

To już nie pierwszy raz, kiedy przedsiębiorcy są wprowadzani w błąd

Niestety – przedsiębiorcy są coraz częściej wprowadzani w błąd przez różne instytucje, niekiedy włącznie z samymi ministerstwami. To oczywiście pogłębia chaos organizacyjny, a przedsiębiorcom nastręcza dodatkowych trudności. Nie zanosi się jednak na to, by MF (lub jakakolwiek inna instytucja) bliżej przyjrzała się temu problemowi.