Po rewolucyjnych zmianach w Kodeksie pracy nic się nie zmieniło

Praca Dołącz do dyskusji
Po rewolucyjnych zmianach w Kodeksie pracy nic się nie zmieniło

W erze cyfryzacji i ewolucji rynku pracy coraz więcej osób zwraca uwagę na nowoczesne formy pracy, takie jak praca zdalna i hybrydowa. Mimo to, badania przeprowadzone przez ClickMeeting wykazują, że dla większości Polaków, te formy pracy są nadal nieosiągalne.

W 2023 roku wprowadzono istotne zmiany w Kodeksie pracy w Polsce, mające na celu wsparcie pracowników w godzeniu życia zawodowego z prywatnym. Prace zdalna została zregulowana, umożliwiając pracownikom i pracodawcom negocjowanie tej formy pracy przy zawieraniu umowy o pracę. Pracodawca zyskał obowiązek ułatwienia pracy zdalnej rodzicom dzieci niepełnosprawnych, pracownikom w ciąży oraz opiekunom osób niepełnosprawnych, pod warunkiem, że nie koliduje to z charakterem pracy. Zmiany obejmują także przepisy dotyczące kontroli trzeźwości pracowników, co ma na celu zapewnienie bezpiecznych warunków pracy.

Z kolei, z myślą o wsparciu rodzin, wprowadzono rozszerzenie urlopu rodzicielskiego, umożliwiając do 41 tygodni nieobecności w pracy, a dla rodzin z więcej niż jednym dzieckiem – do 43 tygodni. Wprowadzono też specjalne uprawnienia dla ojców oraz zmiany w zasiłku macierzyńskim. Wprowadzone zmiany mają na celu zachęcanie pracodawców do większego wsparcia pracowników, zarówno przez ułatwienia w organizacji pracy, jak i przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Dużo się musiało zmienić w Kodeksie pracy, żeby nic się nie zmieniło

Badanie pokazało różnorodność opinii na temat pracy zdalnej. Choć 30% respondentów uważa nowe przepisy za korzystne, 22% informuje, że w ich firmach nie wprowadzono żadnych zmian, a 18% uważa, że zmiany Kodeksu Pracy nie wprowadziły niczego istotnego.

Znaczna część respondentów (32%) wyraziła chęć uczestnictwa w szkoleniach z narzędzi ułatwiających pracę zdalną i hybrydową, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu i potrzebie edukacji w tej dziedzinie. Warto jednak zaznaczyć, że dla 31% respondentów brak jest dostępu do szkoleń w ich miejscach pracy, co może być barierą w dostępie do wiedzy i kompetencji.

Badania wykazały, że 18% Polaków pracowało w trybie hybrydowym, a 10% całkowicie zdalnie przed wprowadzeniem nowych przepisów. Niestety, dla większości, czyli 64% respondentów, praca zdalna jest nadal nieosiągalna.

W kontekście dynamicznych zmian prawnych, kluczowe jest, aby relacja między pracodawcą a pracownikiem była oparta na partnerstwie i transparentności. Edukacja pracowników w zakresie narzędzi pracy zdalnej i hybrydowej jest równie istotna, aby umożliwić skuteczną komunikację i adaptację do nowego środowiska pracy.

W świetle wyników badania jasne jest, że Polacy są coraz bardziej otwarci na nowoczesne formy pracy, jednak brak edukacji i wsparcia ze strony pracodawców może stanowić poważną przeszkodę. Aby pracownicy mogli pełnić swoje role efektywnie w środowisku zdalnym, ważne jest, aby pracodawcy dostarczali niezbędne narzędzia oraz wiedzę potrzebną do ich wykorzystania.