Poczta Polska przysłała upomnienie ws. abonamentu RTV? Być może zrobiła to bezprawnie…

Gorące tematy Państwo Dołącz do dyskusji (55)
Poczta Polska przysłała upomnienie ws. abonamentu RTV? Być może zrobiła to bezprawnie…

Poczta Polska przysłała upomnienie ws. abonamentu RTV? Niby politycy coś przebąkiwali o amnestii, niby nadchodzi ustawa audiowizualna, a tymczasem nasi czytelnicy są nagminnie wzywani do zapłaty zaległego abonamentu. Często bezprawnie. 

Coraz więcej osób zgłasza się do nas po utrzymaniu stosownego upomnienia, które Poczta Polska wysyła już od jakiegoś czasu wzywając do uregulowania abonamentu za okres ostatnich pięciu lat. Czemu pięciu? Ponieważ po tym czasie dochodzi do przedawnienia składek abonamentowych (które rozpatrywane są w sposób analogiczny do podatków, a nie zwykłych świadczeń okresowych o trzyletnim okresie przedawnienia), więc dochodzenie abonamentu na przykład z 2009 roku byłoby w większości wypadków bezproduktywne.

Czytaj też: Listonosz sprawdzi liczniki gazu, prądu i wody – tego chce Poczta Polska

Poczta Polska przysłała upomnienie ws. abonamentu RTV

Tym niemniej nie oznacza to, że Poczta Polska przysyła upomnienia działając całkowicie w zgodzie z prawem. Wnikliwa analiza przepisów sprzed kilku lat przypomina nam, że w 2007 roku Minister Transportu dokonał rezygnacji z tzw. książeczek abonamentowych. Konkretnie dokonało tego Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

W treści §5 niniejszego rozporządzenia wyczytać możemy między innymi:

1. Dotychczasowe dowody zarejestrowania odbiorników w formie imiennej książeczki opłaty abonamentowej za używanie odbiorników stanowią dowód zarejestrowania odbiorników nie dłużej niż przez okres dwunastu miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

2. Operator publiczny w terminie dwunastu miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia z urzędu nadaje posiadaczom imiennych książeczek, o których mowa w ust. 1, indywidualny numer identyfikacyjny. O nadaniu numeru operator publiczny powiadamia użytkownika, przesyłając zawiadomienie określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Rozporządzenie założyło, że książeczki opłaty abonamentowej zastąpi indywidualny numer identyfikacyjny, o nadaniu którego Poczta Polska powinna powiadomić abonenta przesyłając stosowne zawiadomienie. Rzecz w tym, że Poczta Polska prawdopodobnie tych powiadomień nigdy nie wysyłała, albo też nie wysyłała tego zbyt sumiennie, ponieważ wiele osób twierdzi, że zawiadomienia nie otrzymało. W takiej sytuacji może się natomiast okazać, że organ odpowiedzialny za zbieranie abonamentu działał bezprawnie, nie tylko w zakresie realizacji swoich obowiązków, ale też wysyłając stosowne upomnienia.

Z tego też względu warto wezwać Pocztę Polską do przedstawienia stosownych dowodów na fakt nadania tego numeru we właściwym terminie, jak również udokumentowanie, że zostało nam ono w ogóle dostarczone. Może się bowiem okazać, że Poczta Polska dochodzi roszczeń z tytułu odbiornika opierając się na bazie błędnie nadanego indywidualnego numeru identyfikacyjnego. Jako obywatele mamy więc prawo oczekiwać, iż instytucja sama będzie jego przepisów przestrzegała.

Czytaj też: Poczta Polska zadecyduje kto może nie płacić abonamentu RTV?

W przypadku problemów ze skonstruowaniem odpowiedzi na pismo, wątpliwości co do możliwości kwestionowania Poczty Polskiej w zakresie działań abonamentowych lub innych pytań związanych z np. nadchodzącą opłatą audiowizualną przypominamy, że z serwisem Bezprawnik współpracuje zespół prawników, który świadczy odpłatne usługi prawne pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl

Fot. Poczta Polska przysłała upomnienie ws. abonamentu RTV – Pexels