Poczta Polska zadecyduje kto może nie płacić abonamentu RTV?

Gorące tematy Państwo Technologie dołącz do dyskusji (10) 25.06.2015
Poczta Polska zadecyduje kto może nie płacić abonamentu RTV?

Udostępnij

Michał Grązka

Prawdopodobnie wkrótce Poczta Polska uzyska dostęp do bazy naszych nr PESEL. Wszystko po to, aby przyznawać ulgi abonamentowe.

W sprawie opłacania abonamentu RTV narosło przez lata wiele kontrowersji. Płacić trzeba go np. gdy słuchamy radia w pracy i takie będzie zalecenie kierownictwa. Na szczęście nie doszło jeszcze do skutku (póki co) wprowadzenie opłaty audiowizualnej, wg której istniałaby konieczność płacenia nawet w przypadku nieposiadania odbiornika.

Istnieją na szczęście także przepisy, które łagodzą opłaty. Obecnie robi się w tym zakresie jeszcze więcej – pojawiają się bowiec propozycje działań ułatwiających uzyskanie ulg. Niestety, droga do takiego uproszczenia prowadzi poprzez sposoby, które mogą spotkać się z licznymi negatywnymi opiniami.

Nie każdy wie, że osoby, które przekroczyły 75 rok życia są zwolnione z opłacania abonamentu RTV. Taka ulga przysługuje też tym, którzy ukończyli 60 lat i mają prawo do emerytury nie wyższej niż połowa średniej krajowej pensji. Problem jednak w tym, że wskutek obecnego działania systemu, także oni mogą wciąż otrzymywać wezwania do zapłaty, a dług będzie stopniowo narastał.

Dzieje się tak, ponieważ zwolnienie od opłat nie jest przyznawane automatycznie. Poczta Polska, która „ściga” niepłacących abonamentu musi otrzymać do swojej placówki odpowiedni dokument, który uprawnia do ulgi. Działa to także w przypadku innych uprawnień, np. osób z I grupą inwalidzką. W związku z tym, że często są to ludzie schorowani i samotni, mogą nie mieć możliwości udania się do placówki poczty w celu załatwienia spraw urzędowych.

Oczywiście, problem ten można rozwiązać. Najprawdopodobniej już wkrótce Poczta Polska uzyska… dostęp do bazy PESEL wszystkich obywateli. W ten sposób będzie mogła sama weryfikować czy dana osoba jest zwolniona z opłat i czy można wstrzymać się z wysyłaniem jej ponagleń. Część uzasadnienia nowelizacji przedstawia się następująco:

Zasadniczym celem projektu nowelizacji ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2014 r. oz. 1204) jest zniesienie obowiązku składania oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnienia od opłat abonamentowych przez osoby, które ukończyły 75 rok życia. W celu zmniejszenia obowiązków nałożonych na osoby zwolnione od opłat abonamentowych projekt przewiduje także zniesienie konieczności przedstawiania dokumentów potwierdzających uprawnienie do tych zwolnień.

Konieczność składania oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnienia od opłat abonamentowych przez osoby, które ukończyły 75 lat, okazała się dla nich uciążliwa i trudna do wykonania.

Projekt spotkał się z poparciem, w związku z czym prawdopodobnie niedługo Poczta Polska uzyska dostęp do naszych numerów PESEL. Planowano jeszcze inne uproszczenie, które jednak w oczach Rady Ministrów mogłoby prowadzić do zbyt wysokiego ryzyka nadużyć.

Mowa tu o uproszczeniach dla osób korzystających z ulgi nie ze względu na wiek, czyli głównie dla niepełnosprawnych. Mieliby mieć oni o tyle ułatwione formalności, że wystarczyłby wniosek, w którym informowaliby, że ze względu na swój stan nie mają obowiązku opłacać abonamentu. To nie oni musieliby martwić się udowodnienie, że ulga rzeczywiście przysługuje. W obawie o nadużycia, taka uproszczona procedura prawdopodobnie nie zostanie umożliwiona. Wciąż konieczne będzie dostarczenie wszystkich dokumentów potwierdzających zniżkę.

Projekt zdaje się mieć na celu pomoc w kwestiach formalnych. W jego opisie zdaje się jednak brakować paru istotnych z punktu widzenia obywateli obostrzeń. Nie znajdziemy tam przede wszystkim dokładnego opisu ograniczeń i konkretnie sprecyzowanego celu w jakim Poczta Polska posłuży się naszymi pozyskanymi numerami PESEL. Czy sprawą zainteresują się urzędy odpowiedzialne za ochronę danych osobowych? Przekonamy się najpóźniej do dnia zatwierdzenia i uruchomienia projektu.