Bogatsze społeczeństwo ma inne priorytety: Polacy chcą mniej pracować i więcej czerpać z życia

Dobre wiadomości Praca Dołącz do dyskusji (230)
Bogatsze społeczeństwo ma inne priorytety: Polacy chcą mniej pracować i więcej czerpać z życia

Z ostatniego badania CBOS, opracowanego przez Rafała Boguszewskiego, wynika, że Polacy chcą mniej pracować, a więcej czasu poświęcać na rozrywkę i podróże. Oszczędzanie i gromadzenie traci swój pierwotny priorytet. Polacy bogacą się i dążą do zachodniego modelu życia.

Rodzina przede wszystkim

Centrum Badania Opinii Społecznej zapytało ankietowanych: „Czego życzyć Polakom w roku 2019?”. Okazuje się, że Polacy chcą mniej pracować, kosztem rozrywek i podróżowania. Z badań wynika, że podstawowymi aktywnościami życia codziennego nie są już czynności skupiające się na gromadzeniu oszczędności. Istotą życia codziennego 72 proc. Polaków jest rodzina. Dla 53 proc. z nich jest to praca. Niespełna 1/3 respondentów najwięcej wysiłku wkłada w dbałość o zdrowie i leczenie. Zdobywanie pieniędzy, jako nadrzędną aktywność, wskazuje już tylko 15 proc. badanych. Co ciekawe, wśród aktywności, którym Polacy poświęcają najwięcej czasu i energii, sport wskazuje zaledwie 14 proc., rozrywkę – 11 proc., a życie religijne – 10 proc. Kupno domu czy nowego mieszkania, angażowanie się w politykę, pięcie po szczeblach kariery, poszukiwanie pracy za granicą oraz lenistwo to najmniej popularne aktywności, którym poświęcaniu się deklaruje od 1 do 3 proc. badanych.

Polacy chcą mniej pracować

Polacy coraz mniej energii poświęcają na poszukiwanie pracy za granicą oraz pięcie się po szczeblach kariery (zob.: Polacy nie szukają pracy). Dla nieco ponad połowy badanych to praca stanowi podstawowy ośrodek koncentracji energii. To dużo, ale w perspektywie czasu zyskuje podróżowanie oraz uprawianie sportu. Polacy są coraz bardziej zamożni. Fakt, że nie muszą desperacko walczyć o związanie końca z końcem powoduje, że ich aktywność koncentruje się również na przyjemnościach.

Podróżowanie

CBOS zbadał również źródła niezaspokojenia potrzeb w życiu codziennym, czyli to czemu Polacy chcieliby się poświęcić, ale z rozmaitych przyczyn nie mogą. Okazuje się, że z największą pasją rodacy oddawaliby się podróżowaniu. Polacy chcą mniej pracować i więcej korzystać z życia. Aż 43 proc. badanych deklaruje, że podróżowałaby częściej, gdyby miało taką sposobność.

Czego pragną Polacy?

Oprócz podróżowania, jedno z głównych źródeł deprywacji badanych stanowi życie rodzinne. Dzieje się tak mimo, że aż 72 proc. twierdzi, że pożytkuje na nie najwięcej energii i czasu. Tymczasem 39 proc. chciało by poświęcać rodzinie więcej uwagi niż dotychczas. 21 proc. respondentów tęskni za rozrywką, a 19 proc. wolało by więcej energii pożytkować na pracę zawodową. Co siódmy badany odczuwa potrzebę częstszego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i większej troski o własne zdrowie.

Poziom deprywacji zależny od majętności

Z badań CBOS wynika, że poziom niezaspokojenia potrzeb jest niezwykle zróżnicowany. W dużej mierze zależy on od sytuacji życiowej oraz cech demograficznych badanych. Braki w podróżach, aktywności fizycznej oraz udziału w życiu kulturalnym deklarują głównie respondenci najlepiej sytuowani materialnie – wykształceni mieszkańcy dużych miast. Ze względu na wiek, niespełnionymi podróżnikami okazują się najczęściej osoby najmłodsze, nie przekraczające 24 l. (młodzi pracownicy). Do niespełnienia w obszarze aktywności fizycznej i uczestnictwa w kulturze najczęściej przyznają się natomiast osoby ok. 35 lat.

Z badań CBOS wynika, że poczucie niedosytu w danym obszarze życia respondentów stanowiły te dziedziny, którym poświęcali oni więcej czasu od pozostałych. Oznacza to, że np. niedostatki przebywania na łonie rodziny mają osoby poświęcające najwięcej czasu rodzinie. Badani angażujący się w życie społeczne chcieliby więcej energii poświęcać na swoją działalność społeczną. Natomiast respondenci, którzy cenią sobie rozrywkę, chcieliby oddawać się jej znacznie częściej. Natomiast społecznicy wskazywali również brak czasu na życie rodzinne. Lenistwo pozostaje w sferze marzeń osób, których priorytetem jest gromadzenie majątku. Pracoholicy odczuwają natomiast niedobory rozrywki, gromadzenia majątku i posiadania nieruchomości.

Polacy są bardziej majętni

Polacy chcą mniej pracować, ponieważ potrzeba gromadzenia majątku i dążenie do przetrwana nie są już priorytetem w ich codziennym życiu. Zaspokojenie podstawowych potrzeb kieruje koncentrację respondentów na życie rodzinne i własne przyjemności. Mimo tego respondenci wciąż odczuwają w tej sferze niedostatek. Wszystko wskazuje jednak na to, że Polacy dążą do zachodniego modelu życia. Praca nie jest celem, ale środkiem do uzyskania korzyści.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (341) przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 4–11 października 2018 roku, na liczącej 1016 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.