Polacy są chyba najbardziej pomocnym narodem na świecie. Zakładają 9 organizacji pożytku publicznego każdego dnia

Społeczeństwo Dołącz do dyskusji
Polacy są chyba najbardziej pomocnym narodem na świecie. Zakładają 9 organizacji pożytku publicznego każdego dnia

Sektor organizacji pożytku publicznego w Polsce rozwija się tak dynamicznie, że aż mogłoby to być pewnym zaskoczeniem. „Jak grzyby po deszczu” to mało powiedziane! 

Ostatnie lata przyniosły znaczący wzrost liczby takich podmiotów. W ciągu ostatnich 14 lat liczba stowarzyszeń i fundacji w Polsce wzrosła o imponujące 50 tysięcy, co przełożyło się na średni przyrost na poziomie (średnio oczywiście) dziewięciu organizacji każdego dnia.

I to są raczej jakościowe inicjatywy. Skąd taka pewność?

W kontekście tych danych, szczególnie interesujący jest fakt, że tylko 216 organizacji zdecydowało się zawiesić działalność w okresie od 2010 roku, co świadczy o stabilności i dobrej kondycji tego sektora. Co więcej, większość z tych podmiotów (87%) znajduje się w dobrej lub bardzo dobrej kondycji finansowej, co może świadczyć o efektywnym zarządzaniu i adekwatności prowadzonych działań.

Pomimo tych pozytywnych aspektów, społeczeństwo polskie wydaje się nie być w pełni świadome znaczenia i skali działalności organizacji pożytku publicznego. Spadek o 3 miliony osób deklarujących odpis podatkowy na rzecz tych organizacji w 2023 roku w porównaniu do roku poprzedniego może sygnalizować potrzebę intensyfikacji działań edukacyjnych i informacyjnych. Zrozumienie roli, jaką te organizacje odgrywają w społeczeństwie, jest kluczowe dla ich dalszego rozwoju i zdolności do przyciągania wsparcia, zarówno finansowego, jak i wolontariackiego.

Na koniec 2023 r. w Polsce było zarejestrowanych ponad 155 tys. stowarzyszeń i fundacji, a od początku 2024 r. przybyło już ponad 900 nowych podmiotów – podaje na bazie swojego badania Fundacja Dr Clown (do przekazania 1,5% podatku numer KRS 0000024181), działająca od 25 lat. Przez lata udało im się zbudować silne relacje z potrzebującymi, oferując nie tylko wsparcie emocjonalne, ale także konkretne działania, które przynoszą uśmiech i radość docierając do 41 000 małych pacjentów (i nie tylko) rocznie.

Jedyny spadek – o 7,6 tys. podmiotów – odnotowano w latach 2018-2019. W tym okresie wykreślono z rejestru REGON podmioty z dawnych rejestrów sądowych, które nie zarejestrowały się w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Wydaje się, że kluczem do dalszego rozwoju sektora organizacji pożytku publicznego w Polsce jest nie tylko utrzymanie stabilności finansowej i operacyjnej, ale także zwiększenie świadomości społecznej na temat ich działalności. Edukacja i transparentność mogą zachęcić więcej osób do udzielania wsparcia, co z kolei przyczyni się do budowania silniejszego i bardziej zintegrowanego społeczeństwa.

Rosnąca liczba organizacji pożytku publicznego w Polsce jest zjawiskiem, które zasługuje na uznanie i wsparcie. Ich wpływ na społeczeństwo jest niedoceniony, a potencjał do dalszego przyczyniania się do dobra publicznego jest ogromny. Znowu więc nie mogę przeboleć faktu, że Polacy zapomnieli o tego typu organizacjach przy rozdysponowywaniu swojego 1,5%.