Alarmujące dane GUS-u. Polscy mężczyźni umierają młodo i często popełniają samobójstwo

Społeczeństwo Zdrowie Dołącz do dyskusji
Alarmujące dane GUS-u. Polscy mężczyźni umierają młodo i często popełniają samobójstwo

Statystyki Głównego Urzędu Statystycznego rysują zaskakujący obraz sytuacji mężczyzn w Polsce i ujawniają znaczne dysproporcje w śmiertelności pomiędzy płciami. Polscy mężczyźni o wiele częściej niż kobiety powodują wypadki, w których giną ludzie. Przodują również w liczbie samobójstw.

Analiza danych z 2023 roku pokazała, że w przedziale wiekowym 20–59 lat każdego tygodnia zmarło w Polsce średnio trzy razy więcej mężczyzn niż kobiet, a w grupie wiekowej 60–69 lat zgonów mężczyzn odnotowano dwa razy więcej niż śmierci pań. Co więcej, kobiety mają trzykrotnie większe szanse, aby dożyć 90 roku życia.

Męskie zawody a ryzyko zgonu

Mężczyźni są znacznie bardziej narażeni na śmiertelne wypadki w miejscu pracy, co wiąże się z charakterem wykonywanych przez nich zawodów. Statystyki za pierwsze trzy kwartały 2023 roku wskazują na branże takie jak górnictwo, gospodarka wodno-kanalizacyjna oraz gospodarowanie odpadami jako te z najwyższym wskaźnikiem wypadków. W górnictwie odnotowano blisko 11 wypadków na 1000 zatrudnionych, a w firmach wodno-kanalizacyjnych oraz w gospodarce nieczystościami prawie 9 na 1000 osób.

To, że prawie wszystkie wypadki przy pracy ze skutkiem śmiertelnym dotyczą branż zdominowanych przez mężczyzn, jest sygnałem wskazującym na pilną potrzebę poprawy standardów bezpieczeństwa w tych sektorach.

Wypadki drogowe – mężczyźni na pierwszej linii

Również na drogach mężczyźni stanowią większość sprawców wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Zgodnie z danymi za 2022 rok panowie odpowiadali za 14 111 wypadków, w wyniku których zginęło 1433 osób. To ponad trzy razy więcej niż liczba wypadków śmiertelnych spowodowanych przez kobiety. Statystyka wypadków z winy pieszych również jest miażdżąca dla mężczyzn. Jako piesze kobiety spowodowały 349 wypadków, w których zginęło 35 osób, a mężczyźni aż 716 wypadków, w wyniku których śmierć poniosło 166 osób, a rannych zostało 563 osób (w przypadku kobiet 322 rannych).

Te dane podkreślają konieczność działań edukacyjnych i prewencyjnych skierowanych specjalnie do mężczyzn, aby ograniczyć ryzyko na drogach.

Depresja – cichy zabójca mężczyzn

Problem depresji i samobójstw wśród mężczyzn to kolejny alarmujący aspekt wskazany przez GUS. Mężczyźni stanowią około 80 proc. wszystkich osób odbierających sobie życie w Polsce. Liczba samobójstw panów od lat utrzymuje się na niepokojąco wysokim poziomie, wynoszącym około 4,2–4,5 tys. przypadków. Kilka razy więcej niż u kobiet. Najcięższe kryzysy psychiczne dotykają osób około 40 i 60 roku życia.

Problem pogłębiają stereotypy dotyczące męskości, zniechęcające mężczyzn do szukania wsparcia psychologicznego. Eksperci podkreślają, że konieczne jest zwiększenie dostępności pomocy dla osób w kryzysie, a także przeciwdziałanie barierom uniemożliwiającym mężczyznom otwarte mówienie o swoich kryzysach psychicznych.