Młodzi polscy mężczyźni marzą o lazy girl job

Praca Społeczeństwo Dołącz do dyskusji
Młodzi polscy mężczyźni marzą o lazy girl job

Nowy rok to czas zmian i nowych postanowień, również na rynku pracy. Z danych zebranych przez polską platformę doradztwa zawodowego Jobbli wynika, że Polacy coraz bardziej cenią sobie stabilność, transparentność wynagrodzeń oraz kulturę opartą na wartościach „People first”. Ale jak te zmiany przełożą się na wybory zawodowe Polaków w nadchodzącym roku?

Analiza danych pokazuje, że kobiety i mężczyźni różnią się pod względem preferencji zawodowych. Kobiety częściej niż mężczyźni przywiązują wagę do kultury People first w pracy, co obejmuje stawianie pracowników na pierwszym miejscu i wspieranie różnorodności. Również transparentność wynagrodzeń zyskuje na znaczeniu, zwłaszcza wśród osób w średnim wieku.

Z wiekiem, wysokie zarobki tracą na znaczeniu na rzecz transparentności wynagrodzeń oraz elastycznych form pracy, takich jak praca zdalna czy hybrydowa. Alicja Marchewka, CEO Jobbli, zauważa, że dla Polaków ważne są aspekty relacyjne w pracy, takie jak opieka, komunikacja czy doradztwo. Ludzie szukają zatrudnienia, które pozwala im skupić się na współpracy i dialogu.

Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi

Ciekawe spostrzeżenie dotyczy tzw. „lazy girl job” – pracy łatwej, bezstresowej, która zapewnia stabilne wynagrodzenie i pozwala na zachowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Badanie wykazało, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni, coraz częściej wybierają ten rodzaj zatrudnienia, zamiast intensywnej i stresującej pracy typu „yuppie job”.

Transparentność w zakresie wynagrodzeń staje się kluczowym czynnikiem dla pracowników. Z danych wynika, że transparentność płacowa przewyższa teraz tradycyjne aspekty, takie jak wysokość wynagrodzenia, szczególnie wśród osób w średnim wieku.

Niemal 90% kobiet i ponad 70% mężczyzn podkreśla, że istotne jest dla nich, aby działalność potencjalnego pracodawcy była zgodna z ich osobistymi wartościami. To wskazuje na rosnącą świadomość społeczną i etyczną wśród pracowników.

Zwiększa się ponadto popyt na elastyczne formy zatrudnienia, takie jak praca zdalna lub hybrydowa. Ta tendencja jest szczególnie widoczna wśród osób w wieku od 30 do 34 lat, co zaprzecza stereotypowi, że jest to głównie domena młodszych pokoleń.

Wreszcie, kultura organizacyjna, która stawia pracownika na pierwszym miejscu, zyskuje na znaczeniu. Szczególnie kobiety przy wyborze nowego pracodawcy zwracają uwagę na to, czy firma promuje wartości takie jak różnorodność, równość i wspieranie pracowników.