Pomoc medyczna dla Ukraińców. NFZ sfinansuje leczenie, ale pod jednym warunkiem

Zdrowie Dołącz do dyskusji
Pomoc medyczna dla Ukraińców. NFZ sfinansuje leczenie, ale pod jednym warunkiem

NFZ sfinansuje pomoc medyczną dla Ukraińców uciekających do Polski. Wszyscy Ukraińcy, którzy potrzebują porady medycznej lub trafią do szpitala, nie zapłacą za pomoc. NFZ zapowiada specjalne rozwiązania prawne, które na to pozwalają. Ale uwaga! Dotyczy to tylko tych obywateli Ukrainy, którzy spełnią warunki formalne.

Pomoc medyczna dla Ukraińców

NFZ zapowiedziało, że w najbliższych dniach rząd przygotuje specjalne rozwiązania prawne, pozwalające rozliczać świadczenia medyczne udzielane obywatelom Ukrainy przebywającym w Polsce w związku z agresją militarną Rosji. Zgodnie z zapowiedziami świadczenia będą rozliczane identycznie, jak te udzielane obywatelom Polski i finansowane ze środków budżetu państwa. Zmiany prawne będą obowiązywały z mocą wsteczną, od 24 lutego 2022 roku.

Co musi zrobić Ukrainiec, żeby otrzymać pomoc?

Pomoc przewidziana przez NFZ jest dostępna dla wszystkich obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli polską granicę po 24 lutego 2022 r. Potwierdzeniem uprawnienia do pomocy jest zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej w dokumencie podróży. Potwierdza to legalny pobyt na terytorium RP i tym samym uprawnia do skorzystania z pomocy.

Pomoc można znaleźć w każdej placówce mającej podpisaną umowę z NFZ, dotyczy lekarzy rodzinnych oraz specjalistów, a także szpitali. Procedura jest identyczna jak w przypadku zgłaszania pacjenta z Polski. Posiadając wszystkie zaświadczenia albo dokument żaden pacjent nie powinien zostać pozostawiony bez pomocy lub odesłany do innej placówki. Za świadczenie nie można też pobierać opłaty.

Co ważne, każda porada będzie ewidencjonowana odrębnie, na podstawie danych z paszportu lub innego dokumentu podróży albo zaświadczenia Straży Granicznej. Placówki, które udzielą pomocy, będą mogły rozliczyć się za udzielone porady wstecz, po uchwaleniu odpowiednich przepisów. Podstawą uzyskania zwrotu kosztów będzie prowadzona ewidencja.

Jak pomóc Ukrainie?

Wielu spośród nas przyjęło pod swój dach osoby uciekające z Ukrainy, spora część osób koordynuje i organizuje miejsca pobytu dla przybywających. Miejsca noclegowe to nie wszystko, przyjeżdżający potrzebują również realnej i dość prozaicznej pomocy. W miarę możliwości wszyscy powinniśmy pomagać im w zorientowaniu się w obowiązujących w naszym kraju przepisach. Informować o możliwościach takich jak, ta oferowana przez NFZ. Wiedza pozwoli uniknąć nieporozumień i oszustw. Jeśli więc jesteście w kontakcie z obywatelami Ukrainy przebywającymi na terytorium Polski, przekażcie im powyższe informacje.