UOKiK przyjrzał się pompom ciepła. Jest gorzej niż źle

Energetyka Środowisko Dołącz do dyskusji
UOKiK przyjrzał się pompom ciepła. Jest gorzej niż źle

Wspólnie z Krajową Administracją Skarbową (KAS) oraz Inspekcją Handlową (IH) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) skontrolował 36 modeli pomp ciepła transportowanych do Polski drogami morską, drogową i lotniczą. Sprawdzono, czy urządzenia posiadają prawidłowe etykiety efektywności energetycznej, karty informacyjne produktu, dokumentację techniczną oraz oznakowanie CE i deklarację zgodności. Okazało się, że aż 94 proc. z nich nie spełniło wymagań formalnych.

Brak lub nieprawidłowo sporządzone deklaracje zgodności UE oraz karty informacyjne produktów (ogółem: nieprawidłowości w dokumentacji) stanowiły najliczniejszą grupę wad. W wyniku pracy UOKiK, KAS-u i IH aż 463 pompy ciepła wątpliwej jakości nie trafiły na polski rynek. Tylko 101 pomp (łącznie sprawdzono 564 urządzenia) zostało dopuszczonych do obrotu, z czego 62 po działaniach naprawczych.

Przytłaczająca większość pomp ciepła była pełna nieprawidłowości

Nieprawidłowości w przypadku aż 94 proc. przebadanych pomp ciepła to poważny sygnał dla organów kontrolnych i producentów. Gdyby urządzenia trafiły na rynek, konsumenci zostaliby pozbawieni możliwości podjęcia świadomej decyzji o zakupie, ponieważ nie mieliby okazji zapoznać się z rzetelnymi danymi na temat towaru.

Jak wyjaśnił Chróstny, UOKiK od jakiegoś czasu przygląda się rynkowi urządzeń odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym pompom ciepła. Teraz, dzięki wspólnej akcji z KAS i Inspekcji Handlowej, do obrotu nie trafiły pompy ciepła, które nie spełniały wymogów.

UOKiK od miesięcy analizuje sposoby zawierania umów, ich warunki oraz informacje, jakie otrzymują konsumenci decydujący się na ten system ogrzewania. Niestety, raczej trudno się spodziewać, że producenci radykalnie poprawią jakość towaru, więc w najbliższym czasie w wyniku kolejnych kontroli pewnie wpadną kolejni.

UOKiK prowadzi kilkanaście postępowań w sprawie pomp ciepła

Aktualnie UOKiK prowadzi 18 postępowań w sprawie pomp ciepła. Dotyczą one nierespektowania prawa do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, niedozwolonych postanowień wzorców umów oraz nieprzekazywania istotnych informacji niezbędnych klientowi do podjęcia świadomej decyzji o zakupie.

Urząd zapewnił, że skrupulatnie analizuje sygnały i występujące na rynku praktyki, w tym wprowadzanie w błąd co do charakteru, zakresu i wartości dofinansowań. Dzięki temu dąży do zagwarantowania klientom tego, że na polskim rynku znajdą się jedynie towary bezpieczne i zgodne z wymaganiami.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem pompy ciepła?

Kupując pompę ciepła, zwróć uwagę na kilka aspektów. Sprawdź dane na etykiecie efektywności energetycznej i karcie produktu oraz upewnij się, że etykieta zawiera dane dostawcy, czyli producenta lub importera, co ułatwi dochodzenie roszczeń w przypadku usterki pompy. Wpisz nazwę interesującego cię modelu w europejskim rejestrze produktów do celów etykietowania energetycznego (EPREL).