Przewodnik po świadectwach energetycznych 2024

Energetyka Lokowanie produktu Nieruchomości Dołącz do dyskusji
Przewodnik po świadectwach energetycznych 2024

Jednym z ważniejszych dokumentów, które przedstawiają efektywność energetyczną budynku, jest świadectwo energetyczne. Dokument ten przedstawia istotne informacje na temat zapotrzebowania energetycznego danego obiektu oraz może wskazać, co dobrze by było poprawić, aby dom był bardziej energooszczędny. Warto poznać informacje na temat tego, czym tak naprawdę jest świadectwo energetyczne, kto powinien je posiadać oraz jakie są koszty jego otrzymania i jakie są potencjalne kary za jego brak. 

Czym jest świadectwo energetyczne?

Każdy budynek mieszkalny potrzebuje energii do ogrzewania, wentylacji, pozyskania ciepłej wody czy chłodzenia. Te wszystkie parametry określa właśnie świadectwo energetyczne. Obowiązek posiadania takiego dokumentu określa prawo europejskie, a główną jego zaletą jest możliwość oszacowania średniego zużycia energii na podstawowe potrzeby każdego mieszkańca.

Dzięki analizie świadectwa energetycznego istnieje możliwość podjęcia kroków do polepszenia wydajności energetycznej budynku, co tym samym prowadzi do zoptymalizowania kosztów prowadzenia gospodarstwa domowego.

Świadectwo energetyczne zawiera szczegółowe dane, takie jak: natura i przeznaczenie budynku, lokalizacja, data ukończenia budowy, metodyka oceny wydajności energetycznej, obszar objęty systemem grzewczym lub chłodzącym oraz całkowitą powierzchnię użytkową posiadłości.

Świadectwo opisujące cechy energetyczne przekazuje się w postaci dokumentu papierowego, który jest oznakowany unikatowym numerem zarejestrowanym w centralnym rejestrze cech energetycznych budynków, oraz jest podpisany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia. Taki dokument możesz zamówić na przykład na stronie Pewnylokal.pl.

Fakt dostarczenia świadectwa zostanie zarejestrowany w dokumencie notarialnym, a jeśli nie zostanie doręczone, notariusz poinformuje osobę zobowiązaną o grożącej jej karze grzywny za zaniedbanie tego obowiązku.

Warto podkreślić, że certyfikat ważny jest 10 lat od dnia jego wydania. Jeśli świadectwo zostało sporządzone przed 28 kwietnia 2023 roku, czyli przed nowelizacją ustawy, będzie ono ważne przez okres, na jaki zostało sporządzone. Należy jednak pamiętać, że po przeprowadzeniu robót instalacyjno-budowlanych zmieniających charakterystykę energetyczną danego budynku, świadectwo straci ważność.

Kto powinien posiadać świadectwo energetyczne?

W kwietniu 2023 roku po nowelizacji ustawy o świadectwie energetycznym certyfikat ten powinni posiadać:

  • właściciele oraz zarządcy obiektów zbudowanych przed 2009 roku i poddanych modernizacji,
  • podmioty inwestujące prywatnie i firmy budowlane, gdzie kopia dokumentu potwierdzającego jakość pracy będzie załączona do powiadomienia o zakończeniu projektu budowlanego lub wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, z wyjątkiem budynków o powierzchni do 70 mkw. wybudowanych na własne potrzeby mieszkaniowe,
  • właściciele i zarządcy nieruchomości wystawionych na sprzedaż,
  • wszyscy ci, którzy sprzedają i zbywają spółdzielcze prawo do lokalu.

Kto może sporządzić świadectwo energetyczne i jaki jest jego koszt?

Sporządzenie świadectwa energetycznego musi zostać wykonane pod okiem wykwalifikowanego specjalisty. Powinien on spełniać warunki, które określone są w art. 17 ustawy. A są nimi:

  • posiadanie zdolności do czynności prawnych,
  • brak posiadania prawomocnego wyroku za przewinienie wobec mienia, autentyczności dokumentów, obrotów pieniędzmi lub przestępstw skarbowych,
  • ukończenie studiów wyższych z tytułem zawodowym w obszarach: architektury lub inżynierii albo ukończenie studiów podyplomowych z zakresu energetyki budynków, ich audytów czy odnawialnych źródeł energii,
  • posiadanie uprawnień budowlanych.

Koszt świadectwa energetycznego waha się pomiędzy 300 zł do 1000 zł. Cena zależy między innymi od: lokalizacji i powierzchni nieruchomości, przeznaczenia budynku (np. biurowiec, budynek mieszkalny jednorodzinny bądź wielorodzinny) oraz dostępnych dokumentów na temat specyfikacji budynku.

Warto zaznaczyć fakt, że za brak dokumentu może grozić kara. Dla osób uprawnionych, które sporządzają świadectwo, grozi odpowiedzialność karna za składanie fałszywych zeznań, natomiast osoby będące właścicielami budynków kara pieniężna za niedołączenie dokumentów w przypadku sprzedaży. Górna granica kar nie została uregulowana ustawą.

Świadectwo energetyczne a programy rządowe

Mimo że świadectwo energetyczne niezbędne jest głównie w momencie sprzedaży nieruchomości, to należy się w nie zaopatrzyć, jeśli zamierza się ubiegać o dofinansowanie z programu rządowego takiego jak Moje Ciepło.

Oprócz świadectwa energetycznego potrzebny będzie też audyt energetyczny. Określa on termomodernizację, prognozę przyszłego zużycia energii i kosztorys planowanego projektu zmian.

Artykuł zawierał lokowanie Pewny Lokal