T-Mobile (i chyba nie tylko oni) bezprawnie włącza „Granie na Czekanie”? UOKiK mówi: sprawdzam

Gorące tematy Technologie Zakupy Dołącz do dyskusji (61)
T-Mobile (i chyba nie tylko oni) bezprawnie włącza „Granie na Czekanie”? UOKiK mówi: sprawdzam

Czy T-Mobile nielegalnie aktywuje swoim użytkownikom usługę „Granie na czekanie”? Prezes UOKiK wszczął postępowanie przeciwko T-Mobile Polska w związku ze świadczeniem serwisu „Granie na Czekanie”/„Szafa Gra” oraz usługi dodatkowej „Prenumerata”. O co chodzi i co grozi operatorowi?

Dzisiaj Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, że wszczął przeciwko T-Mobile postępowanie dotyczące domyślnego aktywowania usług dodatkowych:” Granie na czekanie / Szafa gra” oraz „Prenumerata”. Jak ustalił UOKiK, operator domyślnie aktywuje ww. usługi na bezpłatny okres próbny przy zawieraniu umowy. W przypadku niewyłączenia tych usług przez użytkownika, usługa staje się dodatkowo płatna. Nie dziwi zatem fakt, że wpisanie do wyszukiwarki zapytania o powyższe „dodatki” od T-Mobile skutkuje takim rezultatem:

T-Mobile Prenumerata

Powyższe działanie wg UOKiK stanowi naruszenie ustawy o prawach konsumenta. Zgodnie z art. 10 tej ustawy (która weszła w życie w 2014 r.):

1. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową przedsiębiorca ma obowiązek uzyskać wyraźną zgodę konsumenta na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne przedsiębiorcy.
2. Jeżeli przedsiębiorca nie otrzymał wyraźnej zgody konsumenta, lecz założył jej istnienie przez zastosowanie domyślnych opcji, które konsument musi odrzucić w celu uniknięcia dodatkowej płatności, konsument ma prawo do zwrotu uiszczonej płatności dodatkowej.

Tymczasem, jak informuje UOKiK na swojej stronie internetowej: „Z informacji zebranych przez UOKiK wynika, że spółka domyślnie aktywuje serwisy przy zawarciu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub na skutek doładowania konta. Konsument, który sam nie zrezygnuje z serwisów (np. poprzez wysłanie SMS lub kontakt z Biurem Obsługi Abonenta) zobowiązany jest do ponoszenia dodatkowych kosztów, pomimo że podczas zawierania umowy nie był proszony o zgodę na dodatkowe płatności„.

Granie na Czekanie będzie T-Mobile drogo kosztować?

A co się stanie, jeśli UOKiK wykaże, że T-Mobile stosował niedozwolone klauzule umowne? Wówczas – stosując przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów – nałożyć na operatora karę finansową, której wysokość może sięgać „10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary” (art. 106). W 2015 r. przychody spółki przekroczyły 1,6 mld złotych.