Nowa wersja platformy ePUAP już w wakacje

Gorące tematy Firma Państwo Technologie Dołącz do dyskusji (59)
Nowa wersja platformy ePUAP już w wakacje

W lipcu zostanie wdrożona jej uaktualniona forma platformy ePUAP, która ma jeszcze bardziej ułatwiać życie obywatelom.

Platforma ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) została stworzona, by ułatwić obywatelom, przedsiębiorcom i instytucjom administracji publicznej komunikację między sobą.

Dzięki ustandaryzowanej formie, każdy może wysłać do dowolnej instytucji udostępniającej swoje usługi poprzez platformę pismo ze skutkiem prawnym bez konieczności stosowania elektronicznego podpisu kwalifikowanego.

Platforma ma Katalog usług, z których można wybierać temat, który nas interesuje. Dzięki spójnej formie łatwo można nauczyć się nawigowania, wyszukiwania i filtrowania danych, do których chcemy dotrzeć.

Ułatwieniem dla podmiotów publicznych jest fakt, że wszelkie oferty czy usługi mogą być ujęte w platformie zupełnie bezpłatnie w przyjaznej i ustandaryzowanej dla wszystkich stron formie i to zupełnie bezpłatnie. Dzięki temu nie muszą one także inwestować w dodatkową infrastrukturę informatyczną.

W wielu instytucjach można osobiście założyć sobie konto, a po zalogowaniu się złożyć wniosek o założenie tak zwanego Profilu Zaufanego, który będzie równoznaczny z podpisem kwalifikowanym i uprawni obywatela do wysyłania pism i odbierania korespondencji bez dodatkowego potwierdzania tożsamości. Z takim wnioskiem trzeba udać się osobiście do punktu (np. siedziby ZUS), gdzie można potwierdzić profil, legitymując się odpowiednim dokumentem, np. dowodem osobistym, czy też paszportem.

Niestety stara (obecnie działająca) wersja ePUAP nie była doskonała i zdecydowano się na jej unowocześnienie. Całość miała ruszyć już kilka miesięcy temu, ale błędy sprawiły, że postanowiono ją dopracować przed wdrożeniem. Nową datę startu aktualizacji wyznaczono na lipiec 2015 roku.

Prócz lepszego rozplanowania poszczególnych sekcji w ePUAP, całość ma działać sprawniej i być bardziej przyjazna dla użytkowników. Platforma połączy ministerstwa, urzędy centralne, urzędy samorządowe i inne instytucje, które oferują usługi dla obywateli. Dodatkowo każdy zarejestrowany będzie także poprzez tę platformę odbierał wszelkie dokumenty z urzędów.

Wśród opcji, które będą dostępne dla obywateli, będzie możliwość zmiany adresu zameldowania, złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego lub prawa jazdy, zgłosić utratę tych dokumentów, wniosek o wyrejestrowanie samochodu, o odpis aktu stanu cywilnego, o usunięcie drzew i krzewów, o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, o wpisanie do rejestru wyborców i wiele innych.

W przyszłości mamy mieć także możliwość rozliczania się z Urzędem Skarbowym. Gdy wszystko ruszy pełną parą, obywatele będą mieli do wykorzystania prawie 140 usług, a pakiet ma być rozszerzany w miarę opracowywania stosownych procedur i szablonów formularzy.

Jeśli masz jakiekolwiek problemy z urzędami, urzędnikami, instytucjami państwowymi, czujesz się przez nie źle obsłużony, poszkodowany lub któryś z urzędów działa opieszale, to zawsze warto poradzić się prawników, którzy są w stanie szybko i sprawnie rozpatrzyć większość sytuacji i doradzić w każdej z nich. Są oni dostępni stale pod adresem kontakt@bezprawnik.pl.

Zdjęcie z serwisu shutterstock.com