Nawet 30 tysięcy złotych grzywny za nieprawidłowości w pracy sezonowej

Praca Dołącz do dyskusji
Nawet 30 tysięcy złotych grzywny za nieprawidłowości w pracy sezonowej

Praca sezonowa. Przedsiębiorcy, którzy w okresie letnim poszukują sezonowych pracowników muszą zachować czujność. Nieprzestrzeganie przepisów regulujących zatrudnianie pracowników sezonowych może ich słono kosztować. Wysokość grzywny, jak łamiący regulacje będą musieli zapłacić za wykroczenie przeciwko prawom pracownika sezonowego wynosi nawet do 30 tys zł.

Praca sezonowa nieodłącznie związana jest z trwającym właśnie okresem wakacyjnym. W dalszym ciągu cieszy się w Polsce niesłabnącą popularnością. Przedsiębiorcy poszukujący rąk chętnych do pracy powinni pamiętać o ciążących na nich obowiązkach.

Jest wiedzą notoryjną, że najwięcej pracowników sezonowych zatrudnianych jest w rolnictwie, ogrodnictwie oraz w hotelarstwie. Miejsc do pracy jest z roku na rok więcej, dlatego pracodawcy zatrudniają także obcokrajowców. Ten rok jest jednak wyjątkowy. Z wiadomych przyczyn, mimo rekordowej liczby migrantów pozostających na terytorium Polski obcokrajowców, którzy są chętni podjęcia pracy sezonowej jest znacznie mniej. Ministerstwo Pracy ujawniło, że w 2021 r. aż 90 proc. wszystkich wniosków o wydanie zezwolenia na prace sezonowe dotyczyło pracowników z Ukrainy. Pozostałe największe grupy to obywatele Mołdawii, Gruzji, Białorusi, Nepalu i Rosji.

Parytet pracownika stałego i sezonowego

Poszukujący pracowników sezonowych przedsiębiorcy muszą pamiętać, aby zapewnić im właściwe warunki. W szczególności, co w kraju, w którym w dalszym ciągu pełno jest januszexów może dalej być nieoczywiste nie mogą wykonujących prace sezonowe traktować jak pracowników drugiej kategorii.

Stali i sezonowi pracownicy muszą być zawsze traktowani jednakowo. Gdy będzie inaczej, wówczas pracodawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności poprzez nałożenie kary w drodze decyzji administracyjnej. Warto podkreślić, że wysokość grzywny z jaką zmierzyć będzie musiał się nieuczciwy pracodawca wynosi od 1 do 30 tys zł.

Praca sezonowa – nawet do 30 tys zł grzywny za niestosowanie się do regulacji

Wobec pracowników sezonowych pracodawcy obowiązani są stosować ogólne przepisy dotyczące zatrudnienia. Niestety, ale najczęściej pracownicy sezonowi zatrudniani są bez jakichkolwiek umów. Dalej rzadkością są umowy o pracę na czas określony. Nieco częściej przedsiębiorcy proponują pracownikom umowy cywilnoprawne.

Co istotne, pracodawcy ponoszą odpowiedzialność za zatrudnianych przez siebie pracowników. Dlatego w pierwszej kolejności powinni wysłać pracowników sezonowych na badania sanitarno-epidemiologiczne. Opłacić je i dopiero w przypadku wydania przez lekarza decyzji o nieistnieniu przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia zatrudnienia zatrudnić.

Pracodawcy powinni udzielić pracownikom sezonowym stosownych informacji w zakresie ewentualnych zagrożeń wynikających z miejsca pracy. Dodatkowo, jeśli prace mają być wykonywane na zewnątrz w niskich lub wysokich temperaturach, to pracodawcy winni zapewnić pracownikom sezonowym stosowną odzież, obuwie robocze, napoje oraz posiłki.