Ktoś doniósł na urzędniczki Urzędu Skarbowego, które zaszczuły mechanika, bo… celowo jechały niesprawnym samochodem

Gorące tematy Na wesoło Państwo Podatki Dołącz do dyskusji (1367)
Ktoś doniósł na urzędniczki Urzędu Skarbowego, które zaszczuły mechanika, bo… celowo jechały niesprawnym samochodem

Urzędniczki, które przeprowadziły prowokację z wymienieniem żarówki, mogą mieć teraz poważne problemy z prawem. Wszystko dlatego, że naruszyły tym samym kilka przepisów. Jaka byłaby straszna szkoda, gdyby ktoś to zgłosił…

Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka. Taka sama zasada panuje wszędzie, a kto nie wierzy w to, że zły los powraca, niech lepiej zacznie. Nasze nadgorliwe urzędniczki są numerem jeden na Bezprawniku i innych portalach. Jak już wiemy, dwie urzędniczki podjechały do mechanika po godzinach jego pracy i błagały, żeby wymienił im przepaloną żarówkę w samochodzie. Mężczyzna zamknął już co prawda dzień fiskalny, ale czego nie robi się dla potrzebujących? Za wymianę żarówki poprosił o dziesięć złotych. I biedny chodził po sądach, bo pani naczelnik Małgorzata Sipko składała apelację i żądała od niego kary najpierw pięciuset, a później sześciuset złotych. Wreszcie, zapewne pod naciskiem przełożonych, z apelacji się wycofała. Prowokacja skarbówki wzbudziła jednak niesmak w wielu osobach.

Ktoś odetchnie z ulgą i powie – no dobrze, niech będzie chociaż i tak. Byłoby bowiem okropnie, gdyby mężczyzna przyjął wtedy mandat i zapłacił pięćset złotych. Jak się jednak okazuje, sprawa na tyle wzburzyła opinię publiczną, że ktoś postanowił odpłacić urzędniczkom pięknym za nadobne.

Plotka na Twitterze głosi, że ktoś złożył zawiadomienie na policję. Ma on dotyczyć urzędniczek, które świadomie wyjechały w trasę niesprawnym samochodem.

Prowokacja skarbówki zemsta

Byłaby to całkiem słuszna odpłata. W końcu, jak to ma być? Urzędników skarbowych nie obowiązują przepisy ruchu drogowego? Ani kodeks wykroczeń? Sprawdźmy art. 66 Kodeksu drogowego:

1. Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego:

1) nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę;

2) nie zakłócało spokoju publicznego przez powodowanie hałasu przekraczającego poziom określony w przepisach szczegółowych;

3) nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych;

4) nie powodowało niszczenia drogi;

5) zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu;

Brak sprawnej żarówki jest chyba złamaniem tego przepisu, prawda?

A oto Kodeks wykroczeń, art. 96:

§ 1. Właściciel, posiadacz, użytkownik lub prowadzący pojazd, który na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu dopuszcza:
1) do prowadzenia pojazdu osobę niemającą sprawności fizycznej lub psychicznej w stopniu umożliwiającym należyte prowadzenie pojazdu,
2) do prowadzenia pojazdu osobę niemającą wymaganych uprawnień,
3) do prowadzenia pojazdu osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka,
4) pojazd do jazdy pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu,
5) pojazd do jazdy, pomimo że pojazd nie jest należycie zaopatrzony w wymagane urządzenia i przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swego przeznaczenia,
6) do korzystania z pojazdu samochodowego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,

podlega karze grzywny.

Byłaby straszna szkoda, gdyby ktoś faktycznie zgłosił urzędniczki na policję, prawda? Byłaby to straszna szkoda, bo z jednej strony musiałyby zapłacić grzywnę, a z drugiej strony okazałoby się, że państwo polskie gryzie własny ogon. Cóż, prowokacje też trzeba umieć przeprowadzać z głową. I zanim wlepi się komuś mandat, trzeba się zastanowić, czy sami zaraz mandatu nie dostaniemy.

Gdyby jednak okazało się, że to tylko plotka i nikt zawiadomienia nie złożył… to byłoby doprawdy okropnie, gdyby ktoś wpadł na taki pomysł, prawda?