Rząd rozważa wprowadzenie abolicji abonamentowej dla seniorów

Gorące tematy Państwo Technologie dołącz do dyskusji 18.12.2015
Rząd rozważa wprowadzenie abolicji abonamentowej dla seniorów

Cezary Adamczyk

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa osoba, która ukończyła 75 lat jest zwolniona z opłaty abonamentowej za radio i telewizję.

Jednakże zwolnienie przysługuje dopiero po złożeniu odpowiedniej deklaracji, której niestety wielu seniorów z braku wiedzy w tym zakresie, nie składa. Rząd zamierza wprowadzić zmiany w tym zakresie, w szczególności zaś rozważa wprowadzenie abolicji abonamentowej.

Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają na egzekwowanie należności tytułem abonamentu za 5 lat wstecz, co za tak znaczny okres czasu wraz z odsetkami daje pokaźne sumy poważnie obciążające budżet emerytów i rencistów.

Planowaną zmianą jest zniesienie obowiązku składania deklaracji o prawie do ulgi – rozwiązanie to jest jak najbardziej słuszne, gdyż o obowiązku tym wielu emerytów i rencistów nie wie, i tylko z tego powodu nie korzystają z ulg.

Planowana abolicja nie jest jedyną prawną możliwością umorzenia przedmiotowych długów, gdyż obowiązujące przepisy dopuszczają umorzenie należności w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe.

Abolicja jest niewątpliwie korzystna dla osób, które posiadają zaległości, jednakże musimy pamiętać, że za nią zapłaci każdy z nas. Przy tym osoby, które terminowo płaciły abonament żadnych zwrotów lub odliczeń zapewne nie otrzymają. Kwestia kształtu jaki przybierze abolicja i kogo obejmie jest otwarta ale jak się wydaje skierowana będzie do grupy seniorów.

Projekt zmian jest dopiero procedowany, o końcowych wynikach prac nad ustawą poinformujemy niezwłocznie.

Jeśli chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika w powyższym lub też innym zakresie, to z redakcją Bezprawnik.pl współpracuje zespół prawników specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.

Fot. tytułowa: Shutterstock