Rządowy system do zawierania umów, obliczania podatków i składek ZUS coraz bliżej. Rada Ministrów przyjęła projekt

Firma Państwo Praca Technologie Dołącz do dyskusji
Rządowy system do zawierania umów, obliczania podatków i składek ZUS coraz bliżej. Rada Ministrów przyjęła projekt

Do stworzenia nowego systemu teleinformatycznego rządzący przymierzają się już od jakiegoś czasu. Teraz jednak wszystko wskazuje na to, że rządowy system do zawierania umów faktycznie wejdzie w życie.

Rządowy system do zawierania umów

Jeszcze w tamtym roku rząd planował stworzenie dużego systemu teleinformatycznego umożliwiającego m.in. obsługę różnego rodzaju umów – w tym umów o pracę czy umów zlecenia. Jak się okazuje, projekt ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów powrócił, został przyjęty przez rząd, a teraz trafi do prac w Sejmie. Najważniejszą funkcjonalnością nowego systemu ma być umożliwienie zawierania umów między pracodawcą a zatrudnionym elektronicznie – z wykorzystaniem podpisu zaufanego. Jego zastosowanie ma zostać rozszerzone na zawieranie umów o pracę, umów zlecenia, umów o świadczenie usług (do których stosuje się przepisy o zleceniu) oraz umów uaktywniających. W tym zestawieniu brakuje natomiast umowy o dzieło; należy jednak pamiętać, że ich zawieranie przedsiębiorcy są zobowiązani zgłaszać do rejestru umów o dzieło.

Rządowy system do zawierania umów ma umożliwić – oprócz samego zawierania umów – również ich obsługę i archiwizację. Ponadto system ma ponadto umożliwić udostępnianie dokumentacji pracowniczej, ułatwić prawidłowe naliczanie i odprowadzanie podatków oraz składek do ZUS, a także pozwolić pracodawcy na łatwe obliczenie wymiaru urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi

Oprócz tego nowy system ma zawierać również gotowe wzory umów – zatrudniający będzie mógł zatem skorzystać z gotowego dokumentu. Wszystkie funkcjonalności, łącznie ze wzorami umów, mają być dostępne w aplikacji internetowej o intuicyjnym w obsłudze interfejsie.

System ma być ponadto zintegrowany z systemami biznes.gov.pl i praca.gov.pl.

Przedsiębiorcy mają mieć łatwiej. Przynajmniej teoretycznie

Rządowy system do zawierania umów ma przede wszystkim zmniejszyć obowiązki administracyjne przedsiębiorców dotyczące powierzania pracy – nowy system ułatwi nie tylko zawieranie umów, ale również odprowadzanie z ich tytułu należnych składek i podatków. Dla początkujących przedsiębiorców, którzy dopiero co założyli firmę (lub zatrudnili pierwszych pracowników) i sprawami rozliczeniowymi zajmują się samodzielnie, system może być zatem faktycznie sporym ułatwieniem. Rząd zresztą ma zamiar stworzyć go głównie na potrzeby mikroprzedsiębiorców, podmiotów zatrudniających nie więcej niż 9 osób, rolników oraz osób fizycznych. Większe przedsiębiorstwa nie będą mogły korzystać z nowego rozwiązania.

Można się jednak spodziewać, że rządowy system do zawierania umów może też wzbudzić pewne kontrowersje. To już kolejny system (po rejestrze umów i KSeF), który zapewnia państwu łatwy dostęp do dodatkowych danych.

Przepisy mają wejść w życie w ciągu 30 dni od opublikowania w Dzienniku Ustaw. Sam system ma jednak zostać uruchomiony do 2025 r., choć minister rodziny i polityki społecznej będzie mógł ogłosić jego wcześniejszy start.