Nagminne „kradzieże” skórek do Fortnite w Media Expert. O co chodzi?

Technologie Zakupy Zbrodnia i kara Dołącz do dyskusji (385)
Nagminne „kradzieże” skórek do Fortnite w Media Expert. O co chodzi?

Pracownicy Media Expert, poirytowani zachowaniami fanów pewnej gry komputerowej umieścili kartkę, według której każda próba kradzieży skutkować będzie wezwaniem policji. Do czego są w stanie posunąć się gracze, aby zdobyć wymarzoną zawartość w grze?

Gra komputerowa Fortnite bije rekordy popularności. Należy ona do bardzo popularnego obecnie gatunku, czyli battle royale. Rozgrywka polega na wyeliminowaniu graczy przeciwnych drużyn na gigantycznej mapie, na którą wszyscy trafiają w równym czasie i z jednakowym uzbrojeniem.

Free-to-play

Fortnite na rynku wygrywa tym, że jest darmowy – w przeciwieństwie do innych tytułów z wspomnianego gatunku. Jak to w grach free-to-play bywa, zarobek twórców opiera się na systemie mikropłatności. W grze dostępne są skórki, których zdobycie nierzadko wiąże się z zapłatą pewnej kwoty pieniędzy. Gracze znaleźli jednak sposób, aby wymarzoną zawartość otrzymać za darmo.

Kluczem do sukcesu jest w tym przypadku pokazowy model konkretnego smartfona. Wystarczy pójść do sklepu, zalogować się na demonstracyjnym urządzeniu na swoje konto w grze i rozegrać kilka meczy. Po wykonaniu tych czynności do konta gracza zostanie przypisana przedmiotowa skórka. Problem jest taki, że rozegranie kilku meczy trwa parę minut, a z pewnością chętnych jest wielu.

Przez takie zachowanie pracownicy sklepu Media Expert wywiesili kartkę, której treść można przeczytać poniżej (pisownia oryginalna)

KAŻDA PRÓBA
POBRANIA
(KRADZIEŻY)
SKÓRKI DO GRY
FORTNITE
ZGŁASZANA JEST
NA POLICJĘ.

Trzeba przyznać, że treść może odstraszyć stereotypowego pryszczatego gimn… – przepraszam – ucznia podstawówki.

Czy pobranie skórki do gry w taki sposób jest legalne?

Żeby móc odpowiedzieć na pytanie, czy takie zachowanie (graczy) jest nielegalne należy rozważyć czym jest przestępstwo kradzieży. Kodeks wykroczeń i kodeks karny regulują ten bezprawny czyn. Jest on unormowany w dwóch aktach prawnych, gdyż kradzież jest czynem przepołowionym. Artykuł 119 Kodeksu wykroczeń stanowi

§ 1. Kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo są karalne.
§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 dopuścił się go na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego.
§ 4. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1, można orzec obowiązek zapłaty równowartości ukradzionego lub przywłaszczonego mienia, jeżeli szkoda nie została naprawiona.

Kodeks karny natomiast, w artykule 178, stanowi

§ 1. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program komputerowy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 4. Jeżeli kradzież popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.
§ 5. Przepisy § 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio do kradzieży energii lub karty uprawniającej do podjęcia pieniędzy z automatu bankowego.

Skoro (według wspominanych przepisów) wiemy, że kradzież jest zaborem mienia w celu przywłaszczenia, które ma charakter bezprawny, to niewątpliwie musimy spróbować zestawić stan prawny z obowiązującym stanem faktycznym.

Darmowe skiny do Fortnite. Czy taki sposób zdobycia skórki jest nielegalny?

Rozumiem zdenerwowanie pracowników sklepu. Grupy młodych ludzi, którzy ustawiają się w kolejce do testowego modelu smartfona, prawdopodobnie bez zamiaru zakupu urządzenia, mogą stanowić pewną uciążliwość. Jednak szukanie bezprawności takiego działania, jako kradzież, jest – moim zdaniem – zupełnie bezcelowe.

Nie można uznać, że modele demonstracyjne są dostępne do użytku jedynie zdecydowanych kupujących, bo nie można wykluczyć, że u konkretnego klienta zdobycie skórki w grze nie przyczyni się do wytworzenia w psychice chęci zakupu danego modelu urządzenia. Z jednej strony – w teorii – klient w sklepie elektronicznym powinien móc wykorzystać wszystkie możliwości testowego urządzenia, oczywiście z wyłączeniem zachowań bezprawnych.

Czym innym jest fakt, że otrzymanie skórki w grze powinno (według założeń promocji) być konsekwencją zakupu konkretnego modelu smartfona. To, że gracze wynaleźli lukę, która umożliwia uzyskanie korzyści bez spełnienia warunków promocji jest zupełnie inną kwestią. Jeżeli można wykazać, że zdobycie skórki do gry jest korzyścią majątkową, to można doszukiwać się przestępstwa oszustwa lub oszustwa komputerowego, ale oczywiście nie kradzieży.

Oprócz nieuczciwości działań klientów należy się również zastanowić nad świadomością prawną społeczeństwa i zasadnością używania konkretnych wyrażeń języka prawnego, które powinny być stosowane odpowiednio do treści przekazu.

Ile osób wie, że dożywocie i kara dożywotniego pozbawienia wolności – to zupełnie różne pojęcia w języku prawnym?