ZUS udostępnił wniosek o świadczenie postojowe za kolejny okres, jednak nie każdy będzie mógł go złożyć

Gorące tematy Firma Dołącz do dyskusji (834)
ZUS udostępnił wniosek o świadczenie postojowe za kolejny okres, jednak nie każdy będzie mógł go złożyć

Świadczenie postojowe jest jedną z najpopularniejszych form pomocy w ramach tarczy antykryzysowej. Zgodnie z jej zapisami przedsiębiorca może o nią wystąpić ponownie, nawet do trzech razy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych właśnie udostępnił formularz o świadczenie postojowe za kolejny okres. 

Świadczenie postojowe pierwotnie miało przysługiwać jednorazowo

Wraz z nowelizacją tarczy antykryzysowej wprowadzono możliwość trzykrotnego skorzystania z tego świadczenia. Ponowne przyznanie świadczenia postojowego będzie możliwe dopiero w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty świadczenia po raz pierwszy. Pierwsze przelewy trafiły do świadczeniobiorców 15 kwietnia. Dlatego za kilka dni będą mogli ponownie otrzymać pieniądze na konto. Oczywiście, o ile złożą wniosek o świadczenie postojowe za kolejny okres, ponieważ świadczenie nie jest przyznawane automatycznie. Pierwotne zapowiedzi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych budziły pewne wątpliwości. Chodziło o romanizację, że wnioskujący o świadczenie postojowe na kolejny okres musi wykazać, że jego sytuacja nie uległa poprawie. Przedsiębiorcy zastanawiali się jaki okres spadku dochodów mają wykazywać w kolejnych wnioskach. Dzięki nowemu wnioskowi wiemy już jak ZUS postanowił to rozwiązać.

Wniosek o świadczenie postojowe za kolejny okres zawiera tylko oświadczenie wnioskodawcy

Wnioskujący będzie musiał podać swoje dane identyfikacyjne oraz podpisać wniosek, w którym potwierdza, że jego sytuacja materialna wykazana we wniosku o świadczenie postojowe nie uległa poprawie. Oświadczenie jest złożone pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego zeznania.

Wniosek o świadczenie postojowe za kolejny okres dla przedsiębiorców

świadczenie postojowe za kolejny okres
świadczenie postojowe za kolejny okres

Pewne zdziwienie budzi brak możliwości edycji daty złożenia wniosku. Domyślnie ZUS wpisał 9 stycznia 2020 roku, czyli dzień, gdzie jeszcze cały świat bagatelizował doniesienia o epidemii koronawirusa napływające z Chin.

Wniosek o świadczenie postojowe za kolejny okres dla umów cywilnoprawnych

świadczenie postojowe za kolejny okres
świadczenie postojowe za kolejny okres

Wnioski można złożyć drogą elektroniczną (za pośrednictwem PUE ZUS). Można je również złożyć osobiście ponieważ placówki wznowiły obsługę klientów. Wniosek o świadczenie postojowe można wysłać pocztą. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że nie będzie traktował jako wniosków skanów, zdjęć, plików i dokumentów tekstowych oraz plików w formacie pdf. W związku z tym, ZUS nie będzie ich w ogóle rozpatrywał. Podobnie będzie z dokumentami dostarczonymi droga mailową.

Przy ubieganiu się o świadczenie postojowe za kolejny okres jest pewien haczyk

Jak wspomniałem wyżej ponowne otrzymanie świadczenia jest możliwe dopiero w następnym miesiącu, po miesiącu wypłaty świadczenia. Tym samym przedsiębiorcy, którzy złożyli wniosek w kwietniu, a pieniądze otrzymali w maju, nawet jeżeli złożą kolejny wniosek pieniądze otrzymają w czerwcu. Rodzi to pewien problem. Jeżeli nie zmienią się zapisy tarczy antykryzysowej, to w takiej sytuacji przedsiębiorcy skorzystają za świadczenia postojowego wyłącznie dwa razy. Dodatkowo Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie ma określonych terminów wypłaty świadczenia. Może się zdarzyć sytuacja taka, że wniosek złożony pod koniec kwietnia zostanie pozytywnie rozpatrzony pod koniec maja, a pieniądze trafią na konto dopiero w czerwcu. W takiej sytuacji przedsiębiorca skorzysta ze świadczenia tylko jeden raz. Tarcza antykryzysowa wymaga pilnej nowelizacji w tym zakresie. Wydaje się to pilniejsze niż zapowiedziana kontrola przedsiębiorców, którzy otrzymali świadczenie postojowe.

Jeżeli jeszcze nie złożyłeś wniosku o świadczenie postojowe, skorzystaj z naszego poradnika jak złożyć wniosek o świadczenie postojowe.