Świadczenie postojowe nie będzie wydłużone samoistnie. Przedsiębiorcy muszą potwierdzić gorszą sytuację materialną

Firma Dołącz do dyskusji (521)
Świadczenie postojowe nie będzie wydłużone samoistnie. Przedsiębiorcy muszą potwierdzić gorszą sytuację materialną

Tarcza 2.0 zakłada, że świadczenie postojowe może być przyznane nawet na 3 miesiące w przypadku osób samozatrudnionych. Przedsiębiorcy będą musieli jednak potwierdzić w specjalnym oświadczeniu, że ich sytuacja się nie poprawiła – świadczenie nie będzie wydłużone samoistnie. 

Świadczenie postojowe nawet na 3 miesiące. Konieczne oświadczenie

Pierwotnie świadczenie postojowe dla samozatrudnionych i osób na umowach cywilnoprawnych miało być świadczeniem jednorazowym. Aby je otrzymać, należy spełniać kilka warunków, w tym (w przypadku samozatrudnionych) – wykazać spadek przychodów. W jednym z tekstów objaśnialiśmy, w jaki sposób złożyć wniosek o świadczenie postojowe, by uniknąć błędów i móc szybciej uzyskać pomoc (błędy w zgłoszeniu opóźniają przyznanie świadczenia).

Na mocy znowelizowanej tarczy antykryzysowej (zwanej tarczą 2.0) świadczenie postojowe będzie można uzyskać nawet 3-krotnie. Ponowne przyznanie świadczenia postojowego będzie mogło nastąpić nie wcześniej, niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty świadczenia po raz pierwszy. Tym samym ponowne przyznanie świadczenia najwcześniej będzie mieć miejsce w maju (pierwsza wypłata postojowego dla samozatrudnionych miała miejsce 15 kwietnia).

Ponowne skorzystanie ze świadczenia postojowego nie będzie jednak automatyczne – przedsiębiorca będzie musiał  złożyć specjalne oświadczenie w którym potwierdzi, że sytuacja materialna nie uległa poprawie.

Co istotne, w przypadku świadczenia postojowego (w przeciwieństwie do zwolnienia ze składek ZUS) zniesiono górną granicę przychodu, jaki mógł uzyskać przedsiębiorca w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Oprócz tego jest też i dobra wiadomość dla osób na umowach cywilnoprawnych. Świadczenie postojowe będzie mogła uzyskać także osoba, która zawarła umowę po 1 lutego, a przed 1 kwietnia 2020 r. Do tej pory rozpatrywano wyłącznie wnioski osób z umowami zawartymi przed 1 lutego 2020 r.

Jakie jeszcze zmiany wprowadza tarcza antykryzysowa 2.0?

Na co jeszcze mogą liczyć przedsiębiorcy w ramach tarczy antykryzysowej 2.0? Po pierwsze – na zwrot pieniędzy z ZUS, jeśli opłacili składkę za marzec, a byli uprawnieni do zwolnienia. Skorzystają też nieco większe podmioty (zatrudniające do 49 pracowników). Zwolnienie będzie przysługiwać w wysokości 50 proc. łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu marzec-maj 2020 r. To rozwiązanie, którego bardzo brakowało w pierwszej wersji tarczy antykryzysowej (wiele firm dotkniętych mocno epidemią zatrudnia kilkunastu-kilkudziesięciu pracowników). Specjaliści wskazują jednak, że kwota zwolnienia (50 proc.) jest zbyt mała, a przedsiębiorcy powinni zostać całkowicie zwolnieni z obowiązku opłacania składek za siebie i swoich pracowników. Kolejne zmiany w tej kwestii wydają się jednak mało prawdopodobne.