Szkolenia BHP w pandemii. Wstępne mogą być przeprowadzone zdalnie, okresowe są zawieszone

Firma Praca Prawo dołącz do dyskusji (2) 10.02.2021
Szkolenia BHP w pandemii. Wstępne mogą być przeprowadzone zdalnie, okresowe są zawieszone

Patryk Wieczyński

Pandemia odcisnęła się piętnem na wielu dziedzinach życia. Przede wszystkim utrudniła nam kontakty międzyludzkie. Chcąc ograniczyć ich ilość, rząd przewidział w ustawie antycovidowej pewne ułatwienia pozwalające na to, by szkolenia BHP w pandemii były przeprowadzane w łatwiejszy sposób lub mogły zostać przesunięte na później.

Szkolenia wstępne i okresowe BHP to coś, z czym każdy zatrudniający musiał się zapewne zmierzyć. Pierwsze z nich to kurs, jaki każdy pracodawca musi zorganizować swojemu pracownikowi, zanim dopuści go do pracy. Wynika to jasno z przepisów Kodeksu Pracy, który mówi, że pracownik musi znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku, jakie mu powierzono.

Okresowe szkolenia BHP są organizowane dla osób, które już pracują. Mają one na zasadzie zapoznanie pracownika z obecnymi przepisami, dlatego mają one swoją ważność. W zależności od typu pracy muszą być powtarzane co określony czas. W pandemii jednak ich ważność została wydłużona.

Szkolenia wstępne z bezpieczeństwa i higieny pracy można przeprowadzić zdalnie

Chcąc dowiedzieć się o zmianach dotyczących szkoleń wstępnych i okresowych BHP w pandemii, należy odnieść się do wciąż nowelizowanej ustawy z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Tam znajdziemy, że szkolenia wstępne mogą zostać przeprowadzone w całości za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zezwala na na to art. 12e punkt 1 wspomnianego powyżej aktu. Na zdalną metodę szkolenia można zdecydować się przy każdym stanowisku, w całości, oprócz instruktażu stanowiskowego, w przypadku zatrudniania:

 • pracownika na stanowisku robotniczym,
 • pracownika na stanowisku, na którym występuje narażenie na
  działanie czynników niebezpiecznych,
 • pracownika przenoszonego na stanowisko, o których mowa w podpunktach powyżej,
 • ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego
  praktykę studencką.

Jest to logiczny przepis, ponieważ zorganizowanie szkolenia stanowiskowego zdalnie mija się z celem. Ten typ instruktażu jest już często bardziej praktyczny i ma na celu wskazanie na czynniki zagrażające podczas pracy na danym stanowisku.

W sytuacji gdy firma zdecyduje się na zdalną formę szkolenia wstępnego powinna udostępnić, np. za pomocą poczty elektronicznej, wszelkie niezbędne materiały, z jakimi zapoznać się będą musieli pracownicy, aby szkolenie mogło zostać przeprowadzone. Warto też zauważyć, że ustawa dopuszcza przeprowadzania instruktażów na odległość ale nie nakazuje tego sposobu. Oznacza to, że to przedsiębiorca decyduje czy woli wybrać formę tradycyjną czy skorzystać z ułatwienia przygotowanego przez ustawodawcę.

Okresowe szkolenia BHP w pandemii zawieszone na czas obowiązywania stanu epidemicznego lub epidemii

W artykule 12e, w punkcie 2, wspomnianej powyżej ustawy z 2 marca 2020 roku mamy też przepisy dotyczące szkoleń okresowych. Mówi on, że jeżeli w okresie:

 • trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
  lub
 • w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego,
  w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii,

pracownikowi skończy się ważność okresowych badań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy to termin ich przeprowadzenia wydłuża się do 60 dnia po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego (jeżeli nie zostanie ogłoszony stan epidemii) lub po odwołaniu stanu epidemii.

Dla przedsiębiorców oznacza to, że nie muszą oni w czasie pandemii martwić się okresowymi szkoleniami BHP. Należy jednak bacznie śledzić, kiedy oficjalnie skończy się czas obowiązywania stanu epidemii lub epidemicznego w Polsce, bowiem od tego momentu zacznie mijać czas, kiedy należy przeprowadzić zawieszone ustawą szkolenia BHP lub okresowe badania lekarskie pracowników.

2 odpowiedzi na “Szkolenia BHP w pandemii. Wstępne mogą być przeprowadzone zdalnie, okresowe są zawieszone”

 1. Jakby ktoś chciał się zorientować w ewentualnych kierunkach rozwoju pandemii na jesień, szczególnie w kontekście szczepień to polecam dzisiejszą wypowiedź Borisa Johnsona i zastępcy naczelnego lekarza Anglii. Proponuję również wykonać eksperyment myślowy z przeniesieniem tej sytuacji na polski grunt i jej, łatwymi do przewidzenia, konsekwencjami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *