Będzie nowe ułatwienie w dostępie do finansowania dla firm z sektora MŚP. BGK ma dobrą informację dla przedsiębiorców

Finanse Firma dołącz do dyskusji (55) 11.05.2021
Będzie nowe ułatwienie w dostępie do finansowania dla firm z sektora MŚP. BGK ma dobrą informację dla przedsiębiorców

Edyta Wara-Wąsowska

Jak poinformował wczoraj Bank Gospodarstwa Krajowego, będzie nowe ułatwienie w dostępie do finansowania dla firm z sektora MŚP. Tym razem chodzi o leasing. 

Ułatwienie w dostępie do finansowania dla mniejszych firm

Przedsiębiorcy cały czas mogą wnioskować o pomoc w ramach tarczy antykryzysowej 9.0. Potrzebują jednak też innych źródeł finansowania. Jednym z istotniejszych jest leasing. Dla tych przedsiębiorców, którzy korzystają z tej opcji – lub zamierzają skorzystać – Bank Gospodarstwa Krajowego ma dobrą wiadomość. BGK poinformował wczoraj, że wprowadzone zostanie nowe ułatwienie w dostępie do finansowania dla firm z sektora MŚP. Korzyścią dla mniejszych firm ma być fakt, że dzięki nowym gwarancjom leasingodawcy będą mogli zaproponować korzystniejsze warunki – czyli m.in. wydłużyć okres leasingu/pożyczki leasingowej czy obniżyć marżę.

Dla wielu przedsiębiorców największe znaczenie może mieć jednak fakt, że leasingodawcy będą mogli również obniżyć wymagania co do poziomu innych zabezpieczeń czy zwiększyć kwotę leasingu lub pożyczki. Gwarancje BGK mają zabezpieczyć do 80 proc. kwoty leasingu lub pożyczki leasingowej bez odsetek oraz kosztów związanych z jej udzieleniem. Nowy instrument korzysta z „rpgwarancji EFI” i środków Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego.

O tym, że „popyt na leasing” jest duży, także wśród mniejszych firm, świadczy to, że – jak wynika z danych BGK – tylko w ubiegłym roku całkowita kwota środków trwałych sfinansowanych przez firmy leasingowe wyniosła w Polsce 70 mld zł. W roku 2019 – 78 mld zł. BGK wskazał również, że aż 63 proc. przedsiębiorców z sektora MŚP uważa właśnie leasing za najważniejsze źródło finansowania działalności. Na drugim miejscu znalazły się linie kredytowe (dla 55 proc. firm), na trzecim z kolei – dotacje. Wskazało je 49 proc. firm.

Parametry gwarancji dla leasingu

Jak podaje BGK, maksymalny okres gwarancji wyniesie 10 lat. Z kolei maksymalna kwota gwarancji wyniesie 800 tys. euro, jednak z dwoma zastrzeżeniami. Dla przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury gwarancja ta może wynieść maksymalnie 120 tys. euro, natomiast dla przedsiębiorców z sektora produkcji podstawowych produktów rolnych – 100 tys. euro. Z kolei jeśli chodzi o prowizję płatną od kwoty gwarancji, to jest to odpowiednio – za 1,2 i 3 rok jej trwania – 0,20 proc., natomiast za 4 i kolejny – 0,30 proc.

Skorzystanie z leasingu lub pożyczki leasingowej ma być dla przedsiębiorców alternatywą wzięcia kredytu bankowego.