Czy umowa zlecenia wpływa na wysokość emerytury z ZUS i czy liczy się do stażu pracy?

Gorące tematy Praca Dołącz do dyskusji (360)
Czy umowa zlecenia wpływa na wysokość emerytury z ZUS i czy liczy się do stażu pracy?

Umowa zlecenia jest traktowana często jako umowa „drugiej kategorii” – osoba wykonująca pracę na jej podstawie nie ma takich przywilejów jak osoby zatrudnione na umowę o pracę. Czy w związku z tym umowa zlecenia ma wpływ na naszą emeryturę z ZUS i czy wlicza się do stażu pracy, który daje dodatkowe uprawnienia? 

Czy umowa zlecenia wpływa na emeryturę z ZUS?

Przedsiębiorcy chętnie zatrudniają na podstawie umowy zlecenia. Zatrudnieni w tej formie nie mogą jednak liczyć na przywileje wynikające z Kodeksu pracy, ponieważ umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną. W związku z tym może zachodzić wątpliwość, czy umowa zlecenia wpływa w jakikolwiek sposób na emeryturę z ZUS. Dobra wiadomość jest taka, że jak najbardziej – z tytułu umowy zlecenia również odprowadza się składki na ubezpieczenia społeczne. Tym samym ZUS uwzględni te składki przy ustalaniu wysokości emerytury.

Osoby pracujące na podstawie takiej umowy są zatem w lepszej sytuacji niż np. osoby wykonujące określone prace na podstawie umowy o dzieło.

Tylko w jednym przypadku następuje zwolnienie z płacenia składek na ubezpieczenia społeczne dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o dzieło. Dzieje się tak w przypadku, gdy ta osoba ma inne tytuł do objęcia ubezpieczeniami społecznymi. Podstawa takiego tytułu musi jednak wynosić co najmniej tyle, ile minimalne wynagrodzenie na dany rok.

Umowa zlecenia a staż pracy

Umowa zlecenia ma zatem wpływ na wysokość emerytury z ZUS. Co jednak ze stażem pracy? Niestety, w tym przypadku odpowiedź jest negatywna – okres zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia nie wlicza się do tzw. stażu pracy. Wynika to właśnie z tego, że umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną i nie podlega pod Kodeks pracy.

Niestety, oznacza to że osoby zatrudnione na podstawie takiej umowy zostają pozbawione pewnej grupy przywilejów. Mowa chociażby o urlopie wychowawczym. Ponadto okresy zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia nie liczą się przy ustalaniu stażu pracy pozwalającego przejść na emeryturę.

Dla wielu osób może być to dziwna rozbieżność. Skoro okresy składkowe liczą się do emerytury, to dlaczego jednocześnie nie liczą się do stażu pracy? Należy jednak pamiętać, że ze stażu pracy wynikają uprawnienia pracownicze, a osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia w świetle prawa nie jest pracownikiem.