Jak złożyć wniosek o zwrot składek ZUS za marzec?

Firma Dołącz do dyskusji (653)
Jak złożyć wniosek o zwrot składek ZUS za marzec?

Przedsiębiorca, żeby uzyskać zwrot składek ZUS za marzec musi złożyć wniosek przed terminem płatności składek za kwiecień.

Zwolnienie mikroprzedsiębiorców ze składek na ubezpieczenie społeczne to jeden z elementów pomocy skierowanej do firm. Przysługuje za okres od marca do maja 2020 roku. Żeby przedsiębiorca mógł z niego skorzystać musiał złożyć wniosek o zwolnienie ze składek ZUS. Jednak duża zwłoka z wprowadzaniem przepisów tarczy antykryzysowej oraz liczne poprawki, spowodowały, że część przedsiębiorców zdążyła już zapłacić należne składki za marzec. Na szczęście na mocy nowych postanowień w takiej sytuacji będzie przysługiwał im zwrot pieniędzy z ZUS.

Wniosek o zwrot składek ZUS za marzec

W ramach znowelizowanej ustawy, jeżeli przedsiębiorca opłacił składki za marzec, nie traci wtedy prawa do zwolnienia z ich opłacania. Przedsiębiorca może wnioskować o wypłatę na podstawie art. 24 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Wniosek musi jednak złożony przed terminem opłacenia składek za kwiecień. Termin ten przypada odpowiednio na 10 maja – w przypadku osób fizycznych płacących składki jedynie za siebie oraz do 15 maja dla pozostałych płatników. Jeżeli przedsiębiorca nie złoży stosownego wniosku, to nadpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet przyszłych składek. Część przedsiębiorców jednak będzie wolała pieniądze na własnym koncie bankowym, a nie na koncie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jak złożyć wniosek o zwrot składek ZUS za marzec?

Najprościej i najwygodniej jest złożyć wniosek za pomocą Platformy Usług Elektronicznych. Po zalogowaniu się na PUE wybieramy z katalogu usług „Złożenie dokumentu ZUS-EZS-P. Wniosek płatnika składek o zwrot nienależnie opłaconych składek.

zwrot składek ZUS za marzec
zwrot składek ZUS za marzec – wybór usługi

Następnie należy wypełnić wniosek podając niezbędne dane NIP, REGON, PESEL Nie można zapomnieć o podaniu numeru telefonu na wypadek, gdyby ZUS musiał się z nami skontaktować. Jako przyczynę nadpłaty należy wskazać opłacenie składek za marzec, pomimo zwolnienia z ich opłacania.

zwrot składek ZUS za marzec
zwrot składek ZUS za marzec

Następnie w formularzu należy podać numer konta bankowego, na który ma zostać zwrócona nadpłata. Numer rachunku bankowego musi być zapisany na koncie płatnika składek ZUS. Jeżeli zmieniliśmy numer rachunku, przed złożeniem wniosku należy go zaktualizować w panelu ZUS.

wniosek o zwrot składek ZUS za marzec
wniosek o zwrot składek ZUS za marzec

Preferowanym sposobem odpowiedzi na wniosek o zwrot składek ZUS za marzec jest odpowiedź na Platformie Usług Elektronicznych. Wniosek podpisujemy za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego. Po złożeniu wniosku Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje weryfikacji konta płatnika i po stwierdzeniu nadpłaty, zwraca ją w ciągu 30 dni od daty prawidłowego złożenia wniosku. Jeżeli ZUS nie wyrobi się w tym terminie, wtedy zwróci nadpłatę z odsetkami. Nie czekajcie na ostatnią chwilę.

Formularz można złożyć również w wersji papierowej. Jego druk znajduje się pod tym adresem.