Kto i na jakich zasadach może ostatecznie uzyskać zwolnienie ze składek ZUS i opłaty prolongacyjnej? Zakład wyjaśnia

Firma Dołącz do dyskusji (259)
Kto i na jakich zasadach może ostatecznie uzyskać zwolnienie ze składek ZUS i opłaty prolongacyjnej? Zakład wyjaśnia

Tarcza antykryzysowa została podpisana przez prezydenta. Jednym z jej założeń jest zwolnienie przedsiębiorców ze składek ZUS. Kto ostatecznie i na jakich zasadach będzie mógł skorzystać z tego rozwiązania? Co z ulgą prolongacyjną? 

Zwolnienie przedsiębiorców ze składek ZUS. Kto skorzysta?

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, zwolnienie przedsiębiorców ze składek ZUS będzie przysługiwać samozatrudnionym i przedsiębiorcom prowadzącym mikrofirmy i zatrudniającym do 9 osób. Przedsiębiorcy będą zwolnieni z płacenia składek zarówno za samych siebie, jak i swoich pracowników. Zwolnienie będzie dotyczyło składek za okres marzec-maj 2020 r.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest rejestracja firmy przed 1 lutego 2020 r. Dodatkowo w przypadku samozatrudnionych miesięczny przychód za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku nie może wynieść więcej niż 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli więcej niż 15 681 zł.

Należy jednak pamiętać, że to nie jedyne warunki, jakie trzeba spełnić. Przedsiębiorcy, którzy chcą uzyskać zwolnienie ze składek ZUS, nie mogą jednocześnie zalegać z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy (na dzień 31 grudnia 2019 r.). Wyjątkiem jest sytuacja, gdy na dzień 31 grudnia 2019 r. przedsiębiorca zalegał z opłacaniem składek na okres dłuższy niż rok, ale zdążył podpisać z ZUS-em umowę o rozłożenie należności na raty.

Co istotne, zwolnienie przedsiębiorców ze składek ZUS nie oznacza utraty prawa do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy zachowują też prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa. Oczywiście pod jednym warunkiem, że przed 1 lutego 2020 r. opłacali dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

Tymczasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej

Innym rozwiązaniem zawartym w tarczy antykryzysowej jest tymczasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej. To opłata naliczana za prolongowanie terminu płatności należności – w tym wypadku należności za składki ZUS, które zostały odroczone lub rozłożone na raty. Tymczasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej dotyczy zarówno składek za samego przedsiębiorcę jak i za osoby, które zatrudnia.

Co ważne, w tym przypadku przedsiębiorcy nie muszą spełniać właściwie żadnych dodatkowych warunków. Nie ma znaczenia ani termin zarejestrowania działalności, ani wielkość firmy. Ze zwolnienia z opłaty prolongacyjnej mogą skorzystać zatem zarówno samozatrudnieni jak i duże firmy.

Należy jednak pamiętać, że ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r.

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych i mikrofirm

ZUS przypomina również, że będzie realizować świadczenie postojowe dla samozatrudnionych i mikrofirm – na łamach Bezprawnika opisywałam już, kto może je otrzymać i jakie warunki należy spełnić, by otrzymać świadczenie.