Możemy bez przeszkód pozyskać dane na temat każdego przedsiębiorcy. Dowiemy się także w jakiej jest kondycji finansowej

Firma Dołącz do dyskusji
Możemy bez przeszkód pozyskać dane na temat każdego przedsiębiorcy. Dowiemy się także w jakiej jest kondycji finansowej

Chcąc rozpocząć współpracę biznesową, często chcemy pozyskać dane na temat przedsiębiorcy. Możemy próbować robić to na własną rękę lub skorzystać z pomocy wyspecjalizowanych firm. Tak zwane wywiadownie gospodarcze to podmioty usługowe, które pomogą nam pozyskać szereg kluczowych danych na temat konkretnego kontrahenta. Wielu zapobiegliwych przedsiębiorców korzysta z usług tego typu firm, aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji w przyszłości.

Wywiadownia gospodarcza pomoże nam pozyskać kluczowe dane na temat przedsiębiorcy

Jednym z najważniejszych aspektów działalności tego typu firm jest pozyskiwanie danych o terminowości wpłat. Jednak wywiadownie gospodarcze to podmioty, które mogą pomóc nam np. w określeniu poziomu ryzyka współpracy z konkretnym kontrahentem biznesowym. Wywiadownie korzystają m.in. z powszechnie dostępnych baz – rejestrów dłużników, biur informacji gospodarczej, danych z KRS czy czarnych listy dłużników. Wywiadownie często korzystają także z danych detektywistycznych, a także mogą budować raporty na podstawie ankiet wypełnianych bezpośrednio przez właścicieli badanego podmiotu gospodarczego.

Korzystanie z usług wywiadowni gospodarczych jest popularne z wielu względów

Z usług tego typu podmiotów powinni korzystać przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy chcą uzyskać zabezpieczenie wysokobudżetowych transakcji. Usługi wywiadowni to świetny sposób na sprawdzenie kondycji firmy podczas inwestowania w startupy. Oferta wywiadowni gospodarczych sprawdzi się także świetnie podczas demaskowania podmiotów, które podszywają się pod różne firmy. W wielu wypadkach świetne okazje nawiązania współpracy mogą w ten sposób być szybko zweryfikowane.

Raport wywiadowni gospodarczych zawiera szereg kluczowych informacji

Warto pamiętać, że korzystanie z jednej wywiadowni gospodarczej może nie przynieść nam pewności np. co do stanu finansowego danego przedsiębiorstwa. Dlatego część właścicieli firm korzysta z usług wielu wywiadowni. W ten sposób mają oni pewność, że dane w raporcie są jak najbardziej wiarygodne. Nie musimy się także obawiać, że dane pozyskiwane są w sposób bezprawny – największe wywiadownie gospodarcze w Polsce pozyskują dane tylko i wyłącznie z legalnych źródeł.

Raport wywiadowni gospodarczej może zawierać kilka kluczowych elementów:

  • dane kontrahenta, które są pozyskane z ogólnodostępnych źródeł (czasami wraz z opiniami współpracowników),
  • dane pozyskane z baz dłużników,
  • informacje o trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
  • sprawozdania statusu VAT, powiązania kapitałowo-osobowe lub inne zestawienia (handlowe lub finansowe).

W zależności od tego, jaka wywiadownia gospodarcza przygotowała dla nas raport, może on być bardziej lub mniej rozbudowany. Często jego objętość zależy od konkretnego przypadku, a wywiadownia sporządza bardziej obszerny raport na wyraźne życzenie klienta.