Numer rachunku kontrahenta zwykle trzeba zweryfikować z białą listą. A co w przypadku osób korzystających ze zwolnienia z VAT?

Biznes Firma Podatki Dołącz do dyskusji (25)
Numer rachunku kontrahenta zwykle trzeba zweryfikować z białą listą. A co w przypadku osób korzystających ze zwolnienia z VAT?

Biała lista ma przynajmniej częściowo chronić przed nieuczciwymi kontrahentami. To oznacza jednak, że przed dokonaniem płatności przedsiębiorca bardzo często musi dokonać weryfikacji danych na fakturze z danymi znajdującymi się w rejestrze. Podatnicy wciąż jednak gubią się w obowiązujących przepisach. Jedne z najczęściej pojawiających wątpliwości dotyczą tego, jak biała lista ma się do sytuacji, gdy podatnik jest zwolniony z VAT.

Nie przed każdą płatnością trzeba dokonać weryfikacji

Biała lista podatników VAT to rozwiązanie, które zastąpiło obowiązujące wcześniej rejestry. Ma umożliwić łatwiejszą weryfikację kontrahentów. Obecnie, dokonując płatności na rzecz kontrahenta będącego czynnym płatnikiem VAT, przedsiębiorca w wielu przypadkach musi zweryfikować rachunek bankowy z białą listą.

Jest to konieczne przede wszystkim dlatego, że przed wpisaniem danej osoby na białą listę organ podatkowy najpierw weryfikuje takie zgłoszenie. Biała lista ma więc przynajmniej częściowo chronić przed nieuczciwymi kontrahentami.

Jeśli natomiast przedsiębiorca nie dopełni tego obowiązku i dokona wpłaty na konto wskazane na fakturze (i nieznajdujące się w wykazie), naraża się na konkretne konsekwencje, takie jak ponoszenie solidarnej odpowiedzialności z kontrahentem za zaległości podatkowe. Z odpowiedzialności tej może się zwolnić, zawiadamiając o przelewie na rachunek spoza białej listy urząd skarbowy w terminie 3 dni od dokonania przelewu.

Trzeba jednak dodać, że obowiązek zapłaty na rachunek znajdujący się w wykazie podatników ma zastosowanie w konkretnej sytuacji. Chodzi tu o takie transakcje, które:

  • wiążą się z płatnością przekraczającą 15 tysięcy złotych oraz
  • są potwierdzone fakturą wystawioną przez czynnego podatnika VAT.

Tym samym nie każda płatność i nie na rzecz każdego kontrahenta musi mieć miejsce na rachunek znajdujący się w takim wykazie. Np. w przypadku mniejszych kwot nie ma takiej konieczności.

Biała lista a podatnik zwolniony z VAT

Wśród pytań kierowanych do organów podatkowych często pojawiają się też te dotyczące sytuacji, gdy podatnik jest zwolniony z VAT. Nie brak przecież kontrahentów wykonujących tylko usługi zwolnione z podatku, nie wspominając już o tych, którzy korzystają ze zwolnienia ze względu na poziom obrotów w danym roku (do 200 tysięcy złotych rocznie).

Takie osoby mogą zarejestrować się w Urzędzie Skarbowym i figurować w wykazie jako podatnik zwolniony. Nie jest to jednak ich obowiązek, co oznacza, że mogą w ogóle nie znaleźć się w rejestrze. Tym samym gdy zapłaty dokonuje się na rzecz kontrahenta zwolnionego z VAT, to nie trzeba weryfikować rachunku bankowego z białą listą.

Natomiast w sytuacji odwrotnej – gdy przedsiębiorca jest podatnikiem zwolnionym z VAT – a jego kontrahent wystawił fakturę VAT na kwotę przekraczającą 15 tysięcy złotych, to musi on dokonać płatności na rachunek kontrahenta znajdujący się na białej liście. Znaczenie zawsze ma bowiem status osoby, na rzecz której ma być dokonana płatność (a więc to, czy wierzyciel, a nie dłużnik jest VAT-owcem) oraz czy kwota na fakturze przekracza 15 tysięcy złotych.