Nawet najlepszy startup może zakończyć się katastrofą, jeśli wybierzemy dla niego złą formę prawną

Biznes Firma Dołącz do dyskusji
Nawet najlepszy startup może zakończyć się katastrofą, jeśli wybierzemy dla niego złą formę prawną

Przemyślałeś dogłębnie koncepcje swojego produktu lub usługi. Zebrałeś zespół zmotywowanych do działania ludzi. Jesteś gotowy na podjęcie ryzyka prowadzenia biznesu. I czekasz. Bo wciąż nie wiesz jaką formę działalności wybrać by zacząć i nie spalić się już na starcie.

Czym jest startup

Trudno o jedną precyzyjną definicję startupu. Prościej wskazać cechy właściwe takiemu przedsięwzięciu. Przyjmuje się bowiem, że startupem są poszukujące modelu biznesowego tymczasowe organizacje lub młode przedsiębiorstwa. Wyróżnia je zazwyczaj innowacyjność oraz nastawienie na szybki wzrost. Przekłada się to na skłonność do akceptacji sporego ryzyka niepowodzenia. Startupy mogą działać praktycznie w każdej branży, a poprzez swoje często rewolucyjne podejście, stają się motorem napędowym gospodarki.

To w jakiej formie rozpocząć prowadzenie startupu spędza sen z powiek wielu początkującym przedsiębiorcom. W Polsce istnieje bowiem kilka możliwości, a każda z nich ma swoje wady i zalety. Różnią się one natomiast tak znacznie, że warto na tą decyzję poświęcić odrobinę więcej czasu. Sam wybór właściwej formy powinien być poprzedzony dogłębną analizą. Istotne będzie choćby to czy biznes prowadzony będzie samodzielnie czy z udziałem wspólników. Nie mniej ważne będzie ustalenie dotyczące sposobu reprezentacji firmy i odpowiedzialności za zobowiązania. Pod uwagę należy wziąć również kwestie finansowe, takie jak minimalny kapitał potrzebny do założenia firmy oraz kwestia rodzaju opodatkowania i księgowości. Te i wiele innych dylematów należy rozważyć już na starcie, po to by móc bez przeszkód rozwijać swój pomysł na biznes.

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

Planując założenie biznesu w Polsce ma się do wyboru kilka różnorodnych opcji. Obecnie  można wyróżnić następujące formy w jakich działalność gospodarcza może być prowadzona:

  • jednoosobowa działalność gospodarcza,
  • spółka cywilna,
  • spółki osobowe (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna),
  • spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna, spółka akcyjna).

Jednoosobowa działalność gospodarcza oraz spółka cywilna podlegają rejestracji w CEIDG. W tym przypadku mamy do czynienia z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą. Spółki osobowe podlegają rejestracji w KRS. Są one odrębnym uczestnikiem obrotu od jej wspólników, nie posiadają jednak osobowości prawnej. Spółki kapitałowe również podlegają rejestracji w KRS. Są one także odrębnym uczestnikiem obrotu od jej wspólników, a co więcej posiadają osobowość prawną.

Jednym z głównych rozróżnień pomiędzy wyżej wymienionymi jest model odpowiedzialności za zobowiązania firmy. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia startupów, biorąc pod uwagę ryzyko związane z ich prowadzeniem. Z modelem odpowiedzialności za zobowiązania, łączy się również kwestia ewentualnej odpowiedzialności z majątku prywatnego przedsiębiorcy. Zestawiając te dwa punkty warto zauważyć, że największe bezpieczeństwo zapewniają w tym przypadku spółki kapitałowe. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, prostej spółki akcyjnej oraz spółki akcyjnej, to same spółki są co do zasady odpowiedzialne za zobowiązania firmy. Nie dziwi więc, że najczęściej wybieraną formą dla startupów są właśnie spółki kapitałowe. Dają one zasadniczo pełne bezpieczeństwo udziałowcom/akcjonariuszom, gdyż spółka jako osoba prawna stanowi zupełnie odrębny byt. Co więcej, forma ta zdecydowanie ułatwia pozyskanie kapitału. Poza bowiem dotacjami i pożyczkami, jednym z optymalnych rozwiązań dla startupów jest venture capital. Model ten polega na dofinansowaniu firmy w zamian za jej udziały lub akcje. Fundusz ventur capital staje się przez to współwłaścicielem startupu, który finansuje. To z kolei często przekłada się również na uzyskanie dodatkowego wsparcia pozafinansowego na rzecz rozwoju.

Co zatem wybrać, aby zwiększyć swoje szanse na sukces?

Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej zależy od wielu czynników i trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie jaka forma będzie najlepsza. Każdy startup jest inny, a każdy jego pomysłodawca ma swoje własne wizje rozwoju. Niemniej jednak, wybierając formę działalności gospodarczej dla nowo powstałego biznesu, warto szczególną uwagę zwrócić na spółki kapitałowe. Ich przewaga objawia się głównie pod kątem zasad odpowiedzialności za powstałe zobowiązania oraz zwiększonych możliwości pozyskiwania finansowania. A poza dobrym pomysłem, to właśnie te dwa obszary mogą okazać się kluczowe w osiągnięciu ostatecznego sukcesu.