Zakup na Allegro lub OLX od osoby prywatnej może być pod pewnymi względami problematyczny

Zakupy Dołącz do dyskusji (210)
Zakup na Allegro lub OLX od osoby prywatnej może być pod pewnymi względami problematyczny

Gdy kupujemy na Allegro lub OLX często zdarza się, że osoba sprzedająca nie jest przedsiębiorcą. Jak wygląda procedura reklamacji zakupionego towaru? Czy zakup od osoby prywatnej można zwrócić?

Sprzedaż między osobami prywatnymi

Zawarcie umowy sprzedaży z inną osobą fizyczną pociąga za sobą pewne skutki prawne. Najczęściej taki zakup nie będzie tożsamy z tym dokonanym u przedsiębiorcy, o czym należy pamiętać w momencie decydowania się na zakup. Zwrot i reklamacja towaru zakupionego od osoby fizycznej to bardzo często dość problematyczna sprawa.

Zwrot towaru od osoby prywatnej

Najważniejszą różnicą w przypadku zakupu od innej osoby fizycznej, np. za pośrednictwem platformy aukcyjnej typu Allegro czy OLX jest fakt, że nie mamy możliwości odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania towaru. Wynika to z faktu, że obie strony umowy są osobami fizycznymi i mają równy status. Żadnej ze strony prawo nie przyznaje więc dodatkowych uprawnień. Osoba prywatna nie musi więc przyjąć zwrotu. Niestety, ale w tej kwestii przepisy nie są tak elastyczne jak np. w przypadku zwrotu rozpakowanego towaru.

Zakup od osoby prywatnej a rękojmia

Sprzedając rzeczy jako osoba fizyczna, nie unikniemy jednak odpowiedzialności za jej ewentualne wady. Tutaj podobnie jak w przypadku sprzedaży jako przedsiębiorca, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi. Pod warunkiem jednak, że wcześniej nie zostaną one za zgodą obu stron zmodyfikowane, a nawet wyłączone, co musi być wyraźnie zaznaczone w umowie bądź ofercie. Umieszczenie stosownych oświadczeń w treści aukcji lub ogłoszenia będzie po zawarciu umowy sprzedaży wywierało właśnie takie skutki prawne. Jeśli zawierający umowę pomimo to zakupi dany towar, domniemywa się, że zaakceptował fakt wyłączenia rękojmi.

Oczywiście takie wyłączenie nie będzie skuteczne w każdej sytuacji. Przede wszystkim będzie mieć to miejsce w przypadku zatajenia podstępnie wady przed kupującym. Wtedy rękojmia będzie wiązać strony.

W przypadku zakupu od osoby fizycznej nie obowiązuje również roczne domniemanie, że dana wada istniała w chwili zakupu. To po stronie kupującego będzie więc zawsze leżeć obowiązek jej udowodnienia. Osoba fizyczna kupująca rzecz od innej osoby fizycznej nie będzie miała również możliwości wyboru roszczenia alternatywnego. Co to oznacza? Będzie musiała przyjąć propozycję sprzedawcy co do sposobu uznania rękojmi, np. jeżeli sprzedawca zaproponuje naprawę rzeczy, a reklamującemu zależało na zwrocie pieniędzy, będzie musiał zgodzić się na propozycję sprzedawcy.

Zakup rzeczy używanej

Podobne zasady będą miały zastosowanie w przypadku zakupu rzeczy używanej. Należy jednak pamiętać, że w przypadku umowy sprzedaży pomiędzy dwoma osobami fizycznymi, nie ma obowiązku udzielania rocznego okresu rękojmi. Można go dowolnie skracać nawet do miesiąca. Jeżeli jednak termin nie zostanie ustalony w momencie zawarcia umowy, przyjmuje się roczny termin obowiązywania.

Jak wynika z przepisów kodeksu cywilnego, zakup od osoby prywatnej co do zasady nie różni się w kwestii przepisów obejmujących rękojmię od tych dokonywanych jako konsument. Przed zakupem należy jednak zwracać uwagę na wyłączenia, których zgodnie z prawem może dokonać sprzedawca. Powinny one jednak wyraźnie wypływać z treści umowy. W przeciwnym wypadku obowiązują regulacje ustawowe.