Co można robić w ramach prowadzonej firmy, gdy nasza działalność gospodarcza została zawieszona?

Firma Dołącz do dyskusji
Co można robić w ramach prowadzonej firmy, gdy nasza działalność gospodarcza została zawieszona?

Wiele osób twierdzi, że prowadzenie własnej działalności gospodarczej to coś więcej niż praca na pełen etat. Nigdy nie ma się czasu całkiem wolnego, wolnych weekendów oraz wakacji. Co prawda nie trzeba rano meldować się o określonej porze w biurze, ale w rzeczywistości pracuje się cały czas. Co jednak w sytuacji, gdy zdecydujemy się zawiesić swój biznes? Na czym tak naprawdę polega zawieszenie działalności gospodarczej i kiedy warto się na taki ruch zdecydować?

Urlop dość jednoznacznie kojarzy się nam z pracą. W końcu prawo do niego nabywają pracownicy świadczący pracę. Pojęcia tego nie używa się w kontekście prowadzenia własnego biznesu. I choć w dzisiejszych czasach wielu z nas współpracuje z innymi podmiotami na podstawie umów o świadczenie usług, to bardzo często umowy te noszą znamiona umów o pracę. Zarówno informatykom, prawnikom czy księgowym zdarza się stale współpracować z jednym podmiotem. Co miesiąc wystawiają faktury i świadczą usługi zgodnie z określonym schematem. Często w zakresie takiego porozumienia unormowane są także przerwy, w czasie których wykonujący usługę ma prawo do niewykonywania pracy. To oczywiście nic innego jak quasi urlop.

Zawieszenie działalności gospodarczej

Jeśli jednak jesteś przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i chcesz zawiesić swoją działalność na dłużej? Jest to naprawdę proste. Sprawę można załatwić podczas wizyty w urzędzie, listownie, jak również elektronicznie.

Na wstępie, przed złożeniem wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej do CEIDG upewnij się, że:

  • wiesz na czym tak naprawdę polega zawieszenie działalności i jakie warunki musisz spełniać;
  • od jakiego dnia ma nastąpić zawieszenie;
  • zdecyduj, czy chcesz zawiesić działalność bezterminowo czy na czas określony.

Co istotne, zawiesić swoją działalność mogą wyłącznie przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników. Sama data rozpoczęcia zawieszenia może pokrywać się z datą złożenia wniosku. Co ważne, możliwe jest także wskazanie daty wcześniejszej. Sami decydujemy na jak długo zawieszamy działalność. Należy jednak pamiętać, że nie może on być krótszy niż 30 dni. Już na etapie składania wniosku o zawieszenie mamy możliwość wskazania daty wznowienia działalności. Nie jest to jednak konieczne, natomiast jeśli wskażemy konkretną datę, to działalność zostanie automatycznie wznowiona właśnie w tym dniu.

Jeżeli działalność gospodarcza wykonywana jest w formie spółki cywilnej, zawieszenie będzie skuteczne wtedy, gdy działalność gospodarczą zawieszą w CEIDG wszyscy wspólnicy. Ponadto, warto podkreślić, że sama czynność zawieszenia działalności także jest bezpłatna.

Wniosek o zawieszenie można złożyć w urzędzie miasta lub gminy. Ponadto, co chyba najważniejsze, przedmiotowy wniosek można zgłosić także zdalnie przez Internet.

Co więcej, wniosek o zawieszenie działalności składany przez Internet, można złożyć także przy udziale pełnomocnika, którego dane zostały opublikowane w naszym CEIDG. Pełnomocnictwo musi jednak obejmować swoim zakresem czynność zawieszenia działalności gospodarczej. Pamiętajmy, że nie ma konieczności uiszczania opłaty skarbowej, w sytuacji gdy pełnomocnikiem będzie ta sama osoba, która została już ujawniona w CEIDG. Nie trzeba uiszczać opłaty skarbowej za pełnomocnictwo, jeśli powołujesz się w sprawie na pełnomocnika ujawnionego w CEIDG. Samo pełnomocnictwo jest bowiem widoczne w rejestrze publicznym i nie musi być dodatkowo potwierdzane dokumentem pełnomocnictwa.

Co można robić w ramach prowadzonej firmy, gdy nasza działalność gospodarcza została zawieszona?

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej można wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Możemy także przyjmować należności powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Nie istnieją ograniczenia zabraniające zbywania środków trwałych. Dodatkowo, warto podkreślić, że w okresie zawieszenia działalności gospodarczej można zostać poddanym kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców.

W trakcie zawieszenia działalności gospodarczej nie musisz wyliczać i uiszczać zaliczek na podatek dochodowy. Ponadto, w okresie zawieszenia nie musisz składać deklaracji za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy.