Przedsiębiorca nie będzie musiał przejmować się, czy wykona przelew na rachunek znajdujący się na białej liście podatników VAT, czy też nie. Pod jednym warunkiem

Firma Podatki Prawo Dołącz do dyskusji (104)
Przedsiębiorca nie będzie musiał przejmować się, czy wykona przelew na rachunek znajdujący się na białej liście podatników VAT, czy też nie. Pod jednym warunkiem

Ministerstwo Finansów postanowiło uregulować chaos, który powstał w związku z białą listą podatników VAT, a konkretnie – w związku z obowiązkiem weryfikacji kontrahenta, czyli sprawdzaniem, czy jego konto znajduje się w wykazie oraz ewentualnymi sankcjami grożącymi za przelew na rachunek spoza białej listy. Wszystko wskazuje na to, że nowelizacja ustaw o CIT, VAT i niektórych innych ustaw może być korzystna dla przedsiębiorców.

Zmiany w białej liście podatników VAT

Wokół białej listy podatników VAT namnożyło się w zeszłym roku sporo wątpliwości. Przedsiębiorcy najmocniej obawiali się sankcji za dokonanie płatności na rachunek spoza białej listy. Teoretycznie konsekwencji można uniknąć nawet w momencie, kiedy wykona się taki przelew – wystarczy zgłosić ten fakt do naczelnika urzędu skarbowego. Tyle, że przedsiębiorcy mają na to tylko trzy dni – a według wielu to zdecydowanie za mało czasu.

Ministerstwo Finansów zdecydowało się na znowelizowanie przepisów w tym zakresie – przedsiębiorców czekają zmiany w białej liście podatników VAT. Jak donosi „Dziennik Gazeta Prawna”, jest już projekt nowelizacji ustaw o CIT, VAT i niektórych innych ustaw. Z projektu wynika, że jeśli przedsiębiorca dokona zapłaty należności metodą podzielonej płatności, nie będzie musiał w ogóle zastanawiać się, czy rachunek jego kontrahenta znajduje się w wykazie, czy też nie. Nie musiałby również zgłaszać faktu dokonania przelewu do naczelnika US. W ten sposób split payment byłby niejako premiowany – a na tym bez wątpienia zależy rządzącym.

W pozostałych sytuacjach przedsiębiorca zyska siedem dni zamiast trzech na powiadomienie naczelnika US, gdy wykona przelew na rachunek spoza wykazu. Zawiadomienie będzie można również złożyć do własnego urzędu skarbowego – a nie do urzędu właściwego dla wystawcy faktury, jak ma to miejsce obecnie.

Zmiany w białej liście podatników VAT: kiedy jeszcze przedsiębiorca uniknie sankcji za dokonanie przelewu na rachunek spoza wykazu?

Oprócz tego przedsiębiorca uniknie ewentualnych konsekwencji także w wypadku, gdy zrobi przelew na rachunki cesyjne lub gospodarki własnej. Aby jednak przedsiębiorca mógł uniknąć sankcji w takiej sytuacji, bank lub SKOK musi go najpierw powiadomić, że na taki właśnie rachunek zostanie dokonana zapłata.

W projekcie znalazło się również miejsce na zawarcie przepisów zgodnych z objaśnieniami MF w sprawie białej listy. Chodzi o sankcje za płatności za fakturę dokumentującą „czynności z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę”. Przedsiębiorca także i w tym wypadku uniknąłby konsekwencji.

Nowe przepisy miałyby zacząć obowiązywać od 1 kwietnia 2020 r., część z nich ma mieć datę wsteczną (1 stycznia 2020), część jednak późniejszą (1 stycznia 2021 r.).

Pozostałe zmiany wynikające z projektu nowelizacji

Przy okazji MF postanowiło uregulować parę innych kwestii. Przedsiębiorcy zyskają możliwość wystawiania e-paragonów. Będzie to dotyczyć jednak tylko tych, którzy korzystają z kas online.

Dodatkowo ma zostać wprowadzona już siódma klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Ma ona zachęcić do zatrzymywania wypracowanego zysku w firmach. Zniknie prawo do preferencji pozwalającej zaliczyć hipotetyczne odsetki od kredytu do kosztów uzyskania przychodu, jeśli podatnik będzie kierować się głównie chęcią uzyskania korzyści podatkowej.

Oprócz zmiany w białej liście podatników VAT nowelizacja zakłada również zmianę sposobów doręczeń pism przez organy podatkowe. Możliwe będzie doręczanie pism za pomocą hybrydowej usługi pocztowej.