Biała lista podatników VAT: płatności w ratach, zaliczki, co zrobić, by uniknąć konsekwencji za przelew na rachunek spoza wykazu?

Firma Podatki Dołącz do dyskusji (2)
Biała lista podatników VAT: płatności w ratach, zaliczki, co zrobić, by uniknąć konsekwencji za przelew na rachunek spoza wykazu?

Ministerstwo Finansów postanowiło rozwiać przynajmniej część wątpliwości przedsiębiorców dotyczących białej listy podatników VAT. W objaśnieniu podatkowym przygotowanym przez resort można znaleźć m.in. informację na temat rachunków umieszczonych w wykazie czy konsekwencji, jakie czekają przedsiębiorcę, gdy zleci płatność na rachunek spoza wykazu i nie poinformuje o tym skarbówki.

Sprawdź: Biała lista podatników VAT: objaśnienia MF (cz. 1)

Objaśnienia MF w sprawie białej listy podatników VAT: płatności w formie zaliczek lub rat

Co w sytuacji, gdy kwota transakcji jest wyższa niż 15 tys. zł, ale przedsiębiorca chce opłacić zaliczkę na określoną kwotę lub chce dokonać płatności w ratach? Jak tłumaczy MF, kwota pojedynczych wpłat nie ma w tym przypadku znaczenia. Zarówno raty jak i zaliczka powinny w takiej sytuacji być opłacane przelewem na rachunek znajdujący się na białej liście podatników VAT (chyba, że przedsiębiorca wybierze płatność kartą lub za pośrednictwem pay by link – wtedy sprawdzanie kontrahenta na białej liście podatników VAT nie jest konieczne).

Objaśnienia MF w sprawie białej listy podatników VAT: kiedy płatność na rachunek umieszczony w wykazie?

Przedsiębiorca musi dokonać płatności w formie bezgotówkowej wtedy, gdy:

– transakcja odbywa się między przedsiębiorcami,

– kwota transakcji to ponad 15 tys. zł,

– faktura została wystawiona przez podatnika VAT czynnego.

Tym samym przedsiębiorca, który chce zapłacić kontrahentowi będącemu podatnikiem VAT czynnym, powinien wykonać przelew na rachunek umieszczony w wykazie lub dokonać płatności innym niż przelewem instrumentem płatniczym, jednak w formie bezgotówkowej).

Objaśnienia MF w sprawie białej listy podatników VAT: możliwe konsekwencje dla przedsiębiorców

Co jednak w wypadku, gdy przedsiębiorca, który jest zobowiązany dokonać płatności na rachunek w wykazie, wykona przelew na rachunek spoza białej listy? Zasadniczo przedsiębiorca musi liczyć się z tym, że:

– nie będzie mógł zaliczyć tego wydatku do kosztów uzyskania przychodu lub będzie musiał zwiększyć przychody w podatkach PIT i CIT,

– może odpowiadać solidarnie z tytułu niezapłaconego przez kontrahenta podatku VAT.

Co ważne, w kwestii zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu przedsiębiorca powinien mieć świadomość, jak to wygląda w przypadku płatności w częściach. Jeśli np. jedną część całej kwoty wynoszącej powyżej 15 tys. zł przeleje na rachunek w wykazie, a drugą część – na rachunek spoza wykazu, to do kosztów nie zaliczy tej drugiej części.

Objaśnienia MF w sprawie białej listy podatników VAT: co może zrobić przedsiębiorca, by uniknąć konsekwencji?

Czy jeśli przedsiębiorca dokona płatności na rachunek spoza wykazu, to czy może jeszcze uniknąć przykrych dla siebie konsekwencji? Jak najbardziej – i właściwie nie musi w tym celu podejmować skomplikowanych działań. Wystarczy, że w ciągu trzech dni od dokonania płatności na rachunek spoza wykazu zgłosi ten fakt właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

Co powinno zawierać takie zawiadomienie? Przede wszystkim – nazwę firmy, jej numer identyfikacyjny, adres siedziby/miejsce stałego prowadzenia działalności/adres zamieszkania. Przedsiębiorca musi też podać dane wystawcy faktury wskazane na fakturze, a także – numer rachunku, na który dokonał płatności. Oprócz tego musi też podać kwotę przelewu i dzień zlecenia płatności.

Co ciekawe, przedsiębiorca, który raz dokona takiego zgłoszenia, a następnie – w przypadku kolejnej transakcji z tym samym kontrahentem – znowu dokona płatności na ten sam rachunek, nie musi już zgłaszać tego do US.

Objaśnienia MF w sprawie białej listy podatników VAT: a co jeśli przedsiębiorca dokona płatności na rachunek, który w ogóle nie należy do dostawcy/usługodawcy?

Jeśli dostawca/usługodawca przeniesie prawa do wierzytelności za dostawę towarów lub usług na faktora, a tym samym nabywca dokonuje płatności do faktora, to nie zmienia to faktu, że nabywca powinien dokonać płatności na rachunek zamieszczony na białej liście podatników VAT. Tym samym także i w tej sytuacji konieczna jest weryfikacja numeru rachunku. W innym razie przedsiębiorca może ponieść wspomniane wyżej konsekwencje.

Co ważne, firmy factoringowe prowadzące rozliczenia z wykorzystaniem rachunków wirtualnych nie muszą zgłaszać tych rachunków do US. Należy pamiętać, że rachunki wirtualne są niejako przypisane do rachunków rozliczeniowych. Wpłaty na taki rachunek będą traktowane zatem jako wpłaty na rachunek rozliczeniowy umieszczony na białej liście.