Nowy obowiązek dla przedsiębiorców coraz bliżej. Zwracamy uwagę na najważniejsze kwestie

Firma Podatki Dołącz do dyskusji (76)
Nowy obowiązek dla przedsiębiorców coraz bliżej. Zwracamy uwagę na najważniejsze kwestie

Jak już informowaliśmy wcześniej ,od 1 listopada 2019 r. dla towarów i usług z  dodanego załącznika nr 15 ustawy o VAT będzie obowiązkowy split payment. Obowiązek będzie dotyczyć transakcji B2B (firma-firma) powyżej 15 tys. Poniżej 15 tys. podzielenie płatności jest dobrowolne.

Kiedy zastosujemy obowiązkowe MPP (metoda podzielonej płatności)?

Podzielona płatność pojawiła się na horyzoncie 1 lipca 2018 r. Od tamtego czasu niektórym przedsiębiorcom spędza sen z oczu, co zupełnie nie dziwi, bo w mniejszych organizacjach wpływa na płynność finansową. Split paymentem płacimy za zobowiązania z faktury na dwa rachunki bankowe. Kwotę netto na rachunek bankowy dostawcy, a VAT na specjalny rachunek VAT dostawcy.

Obowiązkowy split payment wkrótce stanie się faktem dla grupy towarów i usług z załącznika 15 ustawy o VAT  dla transakcji powyżej 15 tys. zł . Mówimy o towarach i usługach, które do tej pory rozliczamy w mechanizmie odwrotnego obciążenia oraz do których stosuje się odpowiedzialność podatkową. Chodzi o obecny  zał. 11, 13, 14 ustawy o VAT. Ponadto dotyczy to transakcji, których przedmiotem jest węgiel, części samochodowe, części elektroniki.

Faktury do kwoty 15.000 zł będą podlegały rozliczaniu na ogólnych zasadach. Jednak tu jest przewidziana odpowiedzialność solidarna nabywcy za nieodprowadzony VAT przez sprzedawcę. Niby obowiązku nie ma, ale jest sankcja.

Metoda podzielonej płatności: warto zwrócić uwagę na przepis przejściowy

Art. 10 ustawy zmieniającej mówi, że odwrotne obciążenie zastosujemy:

W przypadku dostaw towarów lub świadczenia usług, wymienionych w  załączniku nr 11 lub załączniku nr 14 do ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, dokonanych:

1) przed dniem 1 listopada 2019 r., dla których obowiązek podatkowy powstał lub faktura została wystawiona po dniu 31 października 2019 r.
2) po dniu 31 października 2019 r., dla których faktura została wystawiona przed dniem 1 listopada 2019 r.

– stosuje się przepisy w brzmieniu dotychczasowym.

Co będzie jak nie zapłacimy split payment?

Ustawa przewidziała sankcje zarówno po stronie nabywcy, jak i sprzedawcy. Póki co skoncentrujemy się na nabywcy. Jeżeli metoda podzielonej płatności nie zostanie zastosowana za towar lub usługę tam gdzie miał do tego obowiązek będzie mieć dodatkowe zobowiązanie podatkowe. Jego wysokość to 30 % kwoty podatku należnego wykazanego na fakturze. Sankcja 30 % nie znajdzie zastosowania, jeżeli dostawca rozliczy VAT z faktury. Ponadto podatnik podlega karom z Kodeksu Karno-Skarbowego.

Metoda podzielonej płatności ma niejako zbawić firmy od wielu nieprzyjemnych konsekwencji. W związku z nowymi regulacjami trzeba się przygotować do dostosowania systemów, choć czasu zostało już niewiele. Czasu coraz mniej, a pracy w związku z nowymi przepisami coraz więcej.