Nowe zmiany w kodeksie pracy w 2019 – pracodawca zażąda rachunku bankowego

Gorące tematy Praca dołącz do dyskusji (76) 20.06.2018
Nowe zmiany w kodeksie pracy w 2019 – pracodawca zażąda rachunku bankowego

Udostępnij

Joanna Buchwałd-Musińska

Trudno nadążyć za nowelizacjami Kodeksu pracy. W tym roku zmiany do tego aktu prawnego wprowadzano już 6 razy i to prawdopodobnie nie koniec. Tym razem dotyczą one rachunku bankowego. Zmiany w kodeksie pracy w 2019 r. związane są ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowników, ale również z ich elektronizacją.

Zmiana sposobu wypłaty wynagrodzenia

Ważne zmiany dotyczą sposobu wypłacania pracownikowi wynagrodzenia. Dotąd podstawowym sposobem rozliczania wynagrodzenia były wypłaty do rąk własnych, mimo, że w praktyce większość pracowników preferowała przelewy na konto.

Zmiany w kodeksie pracy w 2019 – pracodawca zażąda rachunku bankowego

Dotąd rachunek bankowy nie należał do danych, których pracodawca mógł zażądać od pracownika. Od 1 stycznia 2019 r. będzie to jednak możliwe. I tak do danych osobowych, których może wymagać pracodawca dołączy rachunek bankowy.

Art.  221. [Dane osobowe pracownika]

 • 1. Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) imiona rodziców;

3) datę urodzenia;

4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

5) wykształcenie;

6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 • 2. Pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania, niezależnie od danych osobowych, o których mowa w § 1, także:

1) innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy;

2) numeru PESEL pracownika nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL).

3) numeru rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Zatem jeśli pracownik nie wnioskuje o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych, powinien obligatoryjnie udostępnić pracodawcy numer rachunku bankowego, na który będzie wpływało jego wynagrodzenie.

W praktyce przyzwyczailiśmy się do obsługi wynagrodzeń bezgotówkowo. Tymczasem prawo stanowi, że wypłata wynagrodzenia sposobem innym niż do rąk własnych jest możliwa tylko w dwóch przypadkach. Po pierwsze wówczas, gdy pracownik pisemnie wyraz na to zgodę, ale również w sytuacji, gdy stanowi o tym zbiorowy układ pracy.

Według statystyk Banku Światowego, już w 2014 r. z wypłaty wynagrodzenia na konto korzystało aż 77,8% pracowników. Z roku na rok liczba ta z pewnością rośnie. Nowe zmiany w Kodeksie pracy w 2019 r. upoważnią pracodawcę do zażądania osobistego rachunku bankowego pracownika. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której pracownik złoży wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Podstawową zmianą w Kodeksie pracy będzie zatem żądanie rachunku bankowego, w odróżnieniu od obowiązującej do końca tego roku zasady wypłacania wynagrodzenia do rąk własnych.
W konsekwencji elektronizacji danych osobowych, brzmienie art. 86 zmieni się z:

„Obowiązek wypłacenia wynagrodzenia może być spełniony w inny sposób niż do rąk pracownika, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie.”

Na:

„Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.”

Warto wiedzieć!

Nowa ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Natomiast na mocy ustawy z 10 stycznia 2018 r., związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych, a także ich elektronizacją, pracodawca jest obligowany poinformować pracowników otrzymujących dotąd wynagrodzenie do rąk własnych, o konieczności podania numeru rachunku bankowego lub złożenia wniosku o kontynuację wypłat do rąk własnych. Pracodawca ma na to 21 dni od wejścia ustawy w życie. Na złożenie wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych, pracownik ma 7 dni od dnia otrzymania informacji od pracodawcy.

76 odpowiedzi na “Nowe zmiany w kodeksie pracy w 2019 – pracodawca zażąda rachunku bankowego”

 1. Życiowa sytuacja:
  – z wynagrodzenia za pracę prowadzona jest egzekucja komornicza,
  – wynagrodzenie po potrąceniu przez pracodawcę kwoty egzekucji przelewane jest na rachunek bankowy który również jest zajęty (pracodawca musiał pisać numer rachunku pracownika w odpowiedzi na zajęcie),
  – środki które trafiły na rachunek bankowy utraciły swój przymiot i podlegają zajęciu komorniczemu w całości (art 54 P.b.sobie darujmy, bo to tylko krótkoterminowe rozwiązanie),
  – taki człowiek nie ma za co żyć.
  Dodajmy do tego multum spraw gdzie „długi” są fikcyjne, nakazy wydane przez EPU kiedy rzekomy dłużnik nawet nie wie o postępowaniu (fikcja doreczenia, podanie lipnego adresu przez wierzyciela etc.).

  Co prawda TERAZ ma być jeszcze możliwość odbioru wynagrodzenia do rąk, ale skoro ustawodawca poszedł już tak daleko, to ten mały kroczek (tylko przelew na rachunek) zostanie wprowadzony.

  I o to chyba chodzi.

  • Myślę, że źle na to patrzysz.
   Wcześniej był zapis, że wynagrodzenie jest płatne do ręki, chyba, że albo pójdzie wniosek od pracownika, albo coś innego ustalone zostało w układzie zbiorowym. W tym drugim przypadku pracownik nie miał wyboru.

   Według nowego zapisu, pracownik może zażądać wypłaty do rąk własnych niezależnie od układu zbiorowego. Czyli dopiero teraz może zapobiec przypadkowi, który opisałeś.

  • Nawet dostając do ręki pieniadze, komornik może ci zabrać część z nich, tylko wtedy musi wysłać papierek do firmy. Jak na konto może wejść komornik to wtedy niestety trzeba kombinować …

 2. Wg tego co napisano, nic nie ma o braku zgody na ów wniosek przez pracodawcę, ergo: ustawa obliguje pracodawcę do przyjęcia wniosku, więc jedyne, czego trzeba dopilnować to pamiętać, by taki wniosek złożyć.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *