Nawet 3 lata ochrony dla zwalnianych pracowników. Zmiany w prawie mogą nieźle namieszać

Praca Dołącz do dyskusji
Nawet 3 lata ochrony dla zwalnianych pracowników. Zmiany w prawie mogą nieźle namieszać

Zostaliście zwolnieni z pracy? Oczywiście macie prawo zakwestionować decyzję szefa i wejść z nim na drogę sądową. Jednak nie każdy ma na to i czas, i ochotę, dlatego nie wszyscy decydują się na ten krok. Od przyszłego roku, jeśli proponowane przepisy wejdą w życie bez zmian, zwalniany pracownik zyska obligatoryjną ochronę z sądu nawet na trzy lata.

Statystyki OECD wskazują, że Polacy od dawna znajdują się na czele najbardziej zapracowanych narodów. Raport ADP opublikowany w 2022 roku pokazuje, że coraz częściej pracujemy poza ustalonymi godzinami. Nawet jeden na czterech zatrudnionych pracuje bez wynagrodzenia od sześciu do dziesięciu godzin w tygodniu. To wzrost o 6 punktów procentowych w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Mimo to nie wszyscy, w tym ci ciężko pracujący, mogą liczyć na uczciwość pracodawców. Może zdarzyć się na przykład, że zostaniemy zwolnieni pod pretekstem likwidacji stanowiska. W rzeczywistości nasze miejsce zajmie ktoś inny.

Szykują się zmiany w przepisach

W przyszłym roku w życie mają wejść zmiany w prawie istotne zarówno z punktu widzenia pracodawców, jak i pracowników. Zgodnie z nową regulacją sąd pracy, wówczas gdy uzna wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne albo przywróci pracownika do pracy, w wyroku i na wniosek pracownika będzie musiał zobowiązać pracodawcę do dalszego zatrudnienia wskazanej osoby przynajmniej do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Obecnie sąd pracy może (nie musi) skorzystać z takiej opcji.

Proponowane zmiany oznaczają więc, że „zwolniony” pracownik będzie obligatoryjnie chroniony do momentu ostatecznej decyzji sądu i będzie otrzymywał wszystkie świadczenia pracownicze. Jak długo potrwa taka ochrona? Trudno powiedzieć, ale prawnicy oceniają, że nawet trzy lata, bo tyle sprawę mogą „mielić” polskie sądy.

Przepisy jeszcze nie weszły w życie, a już widać, jak są nieprecyzyjne

Niestety, jak na razie, w sugerowanych przepisach jest trochę niedoróbek. Jakich? Przykładowo brakuje informacji, czy nowe przepisy obejmą tylko te sprawy, które rozpoczną się po wejściu nowych regulacji w życie, czy zostaną zastosowane także do spraw już rozpoczętych.

A co, jeśli sąd drugiej instancji nie zgodzi się z wyrokiem sądu pierwszej instancji i oddali roszczenie o przywrócenie do pracy? Wówczas powstaje pytanie o to, kto pokryje koszty związane z okresem zatrudnienia pracownika między wyrokiem pierwszej a drugiej instancji. Jak na razie, nic w tym temacie nie wiadomo.

Praca jest ważna, ale nie najważniejsza 

Raport stworzony przez PwC Polska, Well.hr i Absolvent Consulting pokazuje, że młodzież bardzo ceni sobie swój dobrostan, szczególnie mentalny i społeczny. Więcej niż połowa z nich preferuje równowagę między pracą a życiem prywatnym. Młodzi work-life balance stawiają ponad wysokie zarobki.

Istotne są dla nich również pozytywne relacje w miejscu pracy i wsparcie ze strony przełożonych. Poza tym coraz mniej osób chce pracować w biurze. Elastyczność godzin pracy, w tym możliwość wykonywania swoich obowiązków zdalnie, to atut, który jest dziś nie do przecenienia.