W umowie o pracę – również tej na okres próbny – pojawią się nowe elementy

Praca Dołącz do dyskusji
W umowie o pracę – również tej na okres próbny – pojawią się nowe elementy

Jest szansa, że zmiany w Kodeksie pracy – z którymi rząd nie zdążył, bo miały wejść w życie już na początku sierpnia – zaczną ostatecznie obowiązywać jeszcze w tym roku. Wśród mniej znanych zmian pojawiają się m.in. nowe elementy umowy o pracę. Są to zmiany głównie kosmetyczne, jednak warto zdawać sobie z nich sprawę.

Nowe elementy umowy o pracę

Drugi, ostateczny projekt zmian w Kodeksie pracy trafił pod obrady Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Pojawia się zatem szansa, że zmiany w Kodeksie pracy wejdą w życie nie w 2023 r., a jeszcze w 2022 r. Co się zmieni?

Z perspektywy zatrudnionych najważniejszymi zmianami jest bez wątpienia nowy urlop dla pracowników i dłuższy urlop rodzicielski. Nowelizacja Kodeksu pracy ma obejmować też zmiany w umowach o pracę (pracownik będzie mógł np. zawnioskować o umowę na czas nieokreślony), pracodawcy będą musieli również informować pracowników o możliwościach awansu i prawie do szkoleń. Zmiany w Kodeksie pracy to jednak również prawdopodobnie nowe elementy umowy o pracę.

Obecnie umowa o pracę określa strony umowy, jej rodzaj, datę zawarcia oraz warunki zatrudnienia i wynagrodzenia. W umowie muszą się zatem znaleźć takie elementy jak rodzaj wykonywanej pracy, jej miejsce, wynagrodzenie (ze wskazaniem składników pensji), wymiar czasu pracy i termin jej rozpoczęcia. Po zmianach pojawiają się jednak nowe elementy umowy o pracę.

Po pierwsze – w umowie będzie można wpisać więcej niż jedno miejsce wykonywania obowiązków zawodowych. Oprócz tego zamiast terminu rozpoczęcia pracy pojawi się dzień rozpoczęcia pracy. Zgodnie ze zmianami stosunek pracy nawiązywać się będzie w dniu określonym w umowie jako pierwszy dzień rozpoczęcia pracy.Ponadto w umowie pojawi się taki element jak siedziba pracodawcy, a jeśli zatrudniający jest osobą fizyczną – adres jego zamieszkania.

W przypadku umowy o pracę na czas określony zostanie dodany czas jej trwania lub dzień jej zakończenia.

Zmiany w umowie na okres próbny

Nowe elementy umowy o pracę pojawią się też w przypadku umowy na okres próbny. Konieczne będzie wskazanie czasu jej trwania (lub dnia zakończenia) oraz – jeśli strony tak uzgodnią – postanowienie o możliwości przedłużenia umowy o czas urlopu. Oprócz tego umowa na okres próbny będzie mogła być też poszerzona o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli wystąpią takie okoliczności oraz o okres, na który strony mają zamiar zawrzeć umowę na czas określony w przypadku zawarcia takiej umowy na okres krótszy niż 12 miesięcy. W umowie na okres próbny będzie mogło też znaleźć się postanowienie o wydłużeniu umowy, jeśli jest to uzasadnione rodzajem pracy (ale nie więcej niż o miesiąc).

Zmiany doprecyzują zatem pewne kwestie – tak, by obie strony nie miały wątpliwości, zwłaszcza co do terminów rozpoczęcia czy zakończenia stosunku pracy.