Zmniejszenie wynagrodzenia w ramach tarczy – jak wpłynie na sytuację kobiet w ciąży i na urlopie macierzyńskim?

Praca dołącz do dyskusji (28) 31.05.2020
Zmniejszenie wynagrodzenia w ramach tarczy – jak wpłynie na sytuację kobiet w ciąży i na urlopie macierzyńskim?

Joanna Majkowska

Jednym z rozwiązań przewidzianych w ramach tarczy antykryzysowej jest obniżenie wymiaru czasu pracy pracowników, a tym samym także ich wynagrodzenia o 20%. W związku z tym pracownice na urlopach macierzyńskich często pytają, czy redukcja wynagrodzeń przeprowadzanych w firmie wpłynie na ich sytuację na urlopie.

Kobiecie w ciąży czy przebywającej na urlopie macierzyńskim przysługuje szczególna ochrona trwałości stosunku pracy. Obejmuje ona przede wszystkim zakaz wypowiadania warunków pracy lub płacy, w tym chociażby zmniejszenia wymiaru czasu pracy. W obecnej sytuacji jednak niektóre przepisy prawa pracy mogą być zawieszone, co negatywnie wpływa na sytuację pracowników podlegających szczególnej ochronie.

Pracownice, które w momencie redukcji wynagrodzenia przebywają już na urlopie macierzyńskim, nie mają jednak powodu do obaw. Podczas urlopu nie wykonują bowiem pracy, a tym samym nie otrzymują też wynagrodzenia. Pobierają natomiast świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Redukcja etatu nie będzie mieć więc wpływu na otrzymywany zasiłek macierzyński. Jest on bowiem liczony na podstawie kwot za okres pełnych 12 miesięcy kalendarzowych przepracowanych przed miesiącem urodzenia dziecka.

Zmiana wynagrodzenia możliwa, ale dopiero po powrocie do pracy

Jeśli natomiast pracownica po urlopie macierzyńskim wróci do pracy, wysokość jej wynagrodzenia może ulec zmianie. Nie będzie też wówczas podlegać ochronie przed zwolnieniem. Może jednak skorzystać z uprawnienia przewidzianego w artykule 1867 Kodeksu pracy. Przepis ten pozwala na złożenie pisemnego wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do maksymalnie połowy etatu. W takim wypadku pracodawca przez okres obniżonego wymiaru czasu pracy, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy nie będzie mógł rozwiązać umowy o pracę.

Warto jednak pamiętać, że nawet jeżeli pracownica zdecyduje się na takie rozwiązanie, pracodawca wciąż będzie mógł skorzystać z uprawnienia przewidzianego w tarczy. Tym samym wymiar mógłby zostać obniżony podwójnie – na wniosek pracownicy zgodnie z artykułem 1867 i przez pracodawcę do maksymalnie ½ etatu.

Redukcja etatu przed pójściem na urlop macierzyński wpłynie na wysokość zasiłku

A co z kobietami, które zasiłek macierzyński zaczęły pobierać dopiero, gdy czas pracy został obniżony? W takiej sytuacji wysokość zasiłku będzie niższa, bo zmieni się wysokość wynagrodzenia, na podstawie którego przyznawany jest zasiłek. Zgodnie bowiem z artykułem 40. Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa:

W razie zmiany umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, polegającej na zmianie wymiaru czasu pracy, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy, jeżeli zmiana ta nastąpiła w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *