To ważna informacja dla wszystkich kredytobiorców. Sąd Najwyższy staje po ich stronie

Dobre wiadomości Finanse Prawo Dołącz do dyskusji (88)
To ważna informacja dla wszystkich kredytobiorców. Sąd Najwyższy staje po ich stronie

Sąd Najwyższy właśnie uwzględnił skargę nadzwyczajną, złożoną przez Rzecznika Finansowego, w sprawie zwrotu prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu. To dobra wiadomość dla kredytobiorców.

O sprawie poinformowano na stronie internetowej Rzecznika Finansowego.

Zwrot prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu. Bank nie chciał tego zrobić

Sprawa miała swój początek w 2016 roku, kiedy klienci Alior Banku postanowili zaciągnąć kredyt konsumencki na kwotę 50 tysięcy złotych. Zgodnie z umową, zobowiązanie miało być uiszczane przez kolejne 10 lat. Biorąc pod uwagę ten okres finansowania, bank naliczył kredytobiorcom 16,7 tysięcy złotych prowizji.

Konsumentom udało się spłacić zobowiązanie dużo szybciej, bo już po 15 miesiącach. W związku z tym wystąpili oni do banku z wnioskiem o dokonanie proporcjonalnego zwrotu prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu. Bank odmówił wypłaty należności niebagatelnej kwoty w wysokości około 15 tysięcy złotych.

W związku z tym kredytobiorcy wystąpili przeciwko Alior Bank z pozwem o zapłatę.

Dwie instancje, jedna skarga

Sąd I instancji przychylił się do argumentacji pozwu. Przyznał więc rację kredytobiorcom i zasądził na ich rzecz żądaną kwotę. Podstawą prawną, na której sąd oparł swoją decyzję, był art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim.

Upraszczając, przepis ten mówi, że jeśli kredytobiorca spłaci kredyt wcześniej, niż „umówił się” z bankiem, to bank powinien mu zwrócić wszystkie koszty, które są związane z tym, że ten okres spłaty się skrócił, niezależnie od tego, czy kredytobiorca już te koszty poniósł, czy też nie.

Na skutek apelacji Alior Banku, sąd II instancji zmienił wyrok i oddalił powództwo. Sąd ten wyraził opinię, że prowizja nie należy do kosztów kredytu związanych z okresem finansowania. W związku z tym uznał, że bank nie powinien udzielać klientom zwrotu prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu.

Z tą argumentacją nie zgodził się Rzecznik Finansowy. Uznał, że wyrok sądu II instancji rażąco narusza prawo i postanowił złożyć skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego.

Wyrok uchylony, a bank musi ponieść koszty

Sąd Najwyższy podzielił argumentację Rzecznika, wyrażoną w skardze. Wyrok sądu II instancji został uchylony, a bank obciążono kosztami postępowania apelacyjnego.

Oznacza to, że wyrokiem wiążącym w tej sprawie jest wyrok sądu I instancji, który na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim, orzekł, że kredytobiorcom należy udzielić zwrotu prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu.

Co można zrobić w swojej sprawie?

W oparciu o wspomniany już wyżej przepis art. 49, zwrotu prowizji mogą domagać się kredytobiorcy, którzy zawarli umowę po 18 grudnia 2011 r. Wtedy weszły w życie przepisy ustawy o kredycie konsumenckim.

Jeśli twoja sprawa prawomocnie się zakończyła, możesz złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego o wniesienie skargi nadzwyczajnej. Uwaga – ta możliwość dotyczy jedynie prawomocnych wyroków, które zostały wydane po dniu 3 kwietnia 2018 r.

Jeśli twoja sprawa nadal jest w toku, możesz zawnioskować do Rzecznika Finansowego o przedstawienie istotnego poglądu dla sprawy.

Jeśli spłaciłeś kredyt przed czasem i nie otrzymałeś proporcjonalnego zwrotu prowizji, możesz zawsze złożyć reklamację do instytucji kredytowej, a jeśli to nie zadziała, warto wystąpić do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o interwencję.