Pracodawcy, którzy inwestują w rozwój i aktywizację swoich pracowników, mogą otrzymać 20 tys. zł. Rusza nabór wniosków

Finanse Firma dołącz do dyskusji (125) 03.08.2021
Pracodawcy, którzy inwestują w rozwój i aktywizację swoich pracowników, mogą otrzymać 20 tys. zł. Rusza nabór wniosków

Edyta Wara-Wąsowska

Pracodawcy coraz częściej dostrzegają potrzebę inwestowania i aktywizowania swoich pracowników. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości postanowiła nagrodzić tych, którzy realizują w swojej firmie program rozwoju zatrudnionych oraz włączają ich w działania rozwojowe. 20 tys. zł za inwestowanie w rozwój pracowników – tyle mogą wygrać przedsiębiorcy, którzy wezmą udział w specjalnym konkursie. 

20 tys. zł za inwestowanie w rozwój i aktywizację pracowników. Rusza nowy konkurs PARP

PARP chce rozpowszechniać ideę inwestowania w pracowników i włączania ich w działania innowacyjne i rozwojowe w firmie. W tym celu uruchomiono pilotażowy konkurs „Najlepsze programy rozwoju inicjatyw pracowniczych”. Przedsiębiorcy mogą zgłaszać konkretne projekty. Zwycięzcy otrzymają nawet 20 tys. zł za inwestowanie w rozwój pracowników (przewidziano pięć nagród o tej wysokości). PARP przyzna też 45 wyróżnień premiowanych nagrodą w wysokości 10 tys. zł.

Do konkursu można zgłaszać dwa typy projektów. Pierwszy to program rozwoju inicjatyw pracowniczych (zarówno dla przedsiębiorców zatrudniających do 50 pracowników jak i średnich oraz dużych firm). Takie programy mają zachęcać pracowników do dzielenia się swoimi pomysłami na usprawnienie różnych procesów czy też rozwiązaniami konkretnych problemów.

Drugi typ projektów, który PARP bierze pod uwagę, to rozwiązania ICT wspierające programy rozwoju inicjatyw pracowniczych. Programy ICT służą włączaniu pracowników w działania rozwojowe w firmie i są oferowane podmiotom zewnętrznym – czyli przedsiębiorstwom, które chciałyby taki program wdrożyć u siebie.

Co jednak istotne – w przypadku pierwszego typu projektów do konkursu można zgłosić jedynie projekt aktualnie realizowany. Ponadto program musi działać w firmie co najmniej od 6 miesięcy oraz posiadać regulamin lub inny dokument regulujący jego działanie w firmie. W przypadku drugiego typu projektów program ICT musi znajdować się w ofercie przedsiębiorstwa od co najmniej 5 lat. Dodatkowo musiał być też wdrożony w co najmniej jednym podmiocie. Należy też pamiętać, że przedsiębiorca wysyłający zgłoszenie w ten kategorii musi dysponować autorskimi prawami majątkowymi do konkursowego rozwiązania ICT.

Co będzie oceniać PARP?

Jakie projekty mają największą szansę na wygraną? PARP weźmie pod uwagę zarówno zakres wdrożenia programu i jego kompleksowość, jak i efekty wdrożenia – zarówno w kontekście aktywizacji pracowników jak i korzyści dla przedsiębiorstwa. W przypadku rozwiązań ICT PARP zwróci uwagę na kompleksowość i kompatybilność rozwiązania, a także na potencjał rozwojowy, skalę wdrożenia oraz nowe cechy i funkcjonalności.

Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w konkursie mogą składać wnioski do 21 września.