Samorządy stracą wpływy z opłaty uzdrowiskowej i klimatycznej. Pieniądze od turystów zasilą za to rządowy fundusz

Państwo Podatki dołącz do dyskusji (207) 27.11.2019
Samorządy stracą wpływy z opłaty uzdrowiskowej i klimatycznej. Pieniądze od turystów zasilą za to rządowy fundusz

Joanna Majkowska

Ministerstwo Sportu i Turystyki planuje zlikwidować opłatę klimatyczną oraz uzdrowiskową i utworzyć Centralny Fundusz Promocji Turystyki. Dla samorządów oznacza to mniejsze wpływy, bo to na rządowy fundusz będą trafiać środki od turystów i to właśnie rząd będzie nimi zarządzał. 

Zapowiadane zmiany mają być odpowiedzią na krytyczne głosy

Centralny Fundusz Promocji Turystyki ma być efektem dwuletniej pracy nad Białą Księgą Regulacji Systemu Promocji Turystycznej w Polsce. Proponowane zmiany to zdaniem rządu odpowiedź na krytyczne głosy dotyczące opłaty uzdrowiskowej i klimatycznej. Utworzenie nowego funduszu i zlikwidowanie obowiązujących obecnie opłat ma natomiast przyczynić się do rozwoju turystyki w naszym kraju.

Zamiast opłaty klimatycznej i uzdrowiskowej opłata turystyczna

Obecnie opłata klimatyczna może być pobierana wyłącznie w miejscowościach o szczególnym walorze klimatycznym, wypoczynkowym oraz turystycznym. Opłata uzdrowiskowa zasila natomiast budżety gmin na terenach wykazujących działania lecznicze. Zdaniem ministerstwa pieniądze uzyskane z tych tytułów nie są jednak przeznaczane przez samorządy na rozwój branży turystycznej, ale często wykorzystuje się je na inne cele gmin. Zniesienie opłat i zastąpienie jedną opłatą turystyczną ma, jak podkreśla rząd, doprowadzić do samofinansowania się turystyki i dalszego jej rozwoju. Centralny Fundusz Promocji Turystyki będzie działać na podobnych zasadach co fundusz istniejący chociażby w Portugalii, gdzie to właśnie rząd nadzoruje, na co będą przeznaczane uzyskane pieniądze.

Samorządy nie zgadzają się z zapowiadanymi zmianami

Powstanie nowego funduszu nie powinno dziwić, bo propozycji tego rodzaju jest w ostatnim czasie całkiem dużo. Zapowiadany był także chociażby fundusz na 100 obwodnic czy fundusz inwestycji w szkoły. Proponowany obecnie Centralny Fundusz Promocji Turystyki spotyka się jednak z dużym sprzeciwem ze strony gmin. Nie chcą one utracić obecnych wpływów kosztem zasilenia rządowego funduszu. Protestów nie budzi sama perspektywa zastąpienia opłaty miejscowej opłatą turystyczną. Jan Golba, burmistrz oraz prezes zarządu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP w rozmowie z Rzeczpospolitą podkreślił jednak, że pieniądze uzyskane z opłaty turystycznej powinny trafiać do budżetów samorządowych, a nie do funduszu rządu, który będzie wydawał te pieniądze na bliżej nieokreślone cele. Zwrócił także uwagę na to, że opłata środowiskowa jest w całości przeznaczana na wykonywanie zadań związanych z infrastrukturą uzdrowiskową. Pozbawienie gmin środków uzyskiwanych do tej pory z tytułu opłat uzdrowiskowych może więc jego zdaniem spowodować problem z utrzymaniem parków i innych terenów zielonych znajdujących się na tym obszarze.